tophane parkı saat kulesi

Bursa tarihi hakkında;

Roma Dönemi: Bithynialılar tarafından  M.Ö. 7. yüzyılda “Prusa” adı ile kurulan şehir, M.Ö 88 yılında Pontus Kralı’nın Bithynia’yı yenilgiye uğratmasıyla bölge tamamen Roma hakimiyeti altına girmiştir. Roma döneminde “Prusa Olympium” adını alan şehir, imparaor Theodose’nin ölümüyle birlikte bu imparatorluk iki oğul arasında paylaştırılmıştır ve Bursa, Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu sınırları içerisinde kalmıştır. Bu dönem içerisinde şehirde önemli gelişmeler meydana gelmiştir.

Osmanlı Dönemi: Bursa, güçlenen Osmanlı Beyliği’nin hükümdarıOsman Bey tarafından 1307 yılında  kuşatmış ve 1326’da Osman Bey’in oğlu Orhan Bey tarafından ele geçirilmiştir. 1335 yılında Bursa başkent ilan edilmiş ve büyük ölçüde yerleşim ve büyüme katedilmiştir. Surlar içerisinde yer alan şehri Orhan Bey genişleterek, cami, hamam, imarethane, darüşşifa, medreseler inşa ettirmiştir. Böylelikle yerleşme kültürü oluşmaya başlamıştır.

Cumhuriyet Dönemi: Yunan işgali altında kalan Bursa, 2 yıl 2 aylık esaretin ardından  1922 yılında kurtarılmıştır. O dönem kentin çoğunluğu gayrimüslim olduğu için silahlanıp dağlara çıkanlar olmuş. Kalanlar da, Kuvvay-ı Milliye için istihbarat toplama görevinde bulunmuşlar. Yunanların şehri terk etmesinde Türk ordusunun başarısı olduğu kadar silahlı gönüllülerinde katkısı oldukça büyüktür. Cumhuriyet Dönemi’nde, kısa süre içerisinde toparlanan Bursa şehri, gerek kültürel gerek sosyal anlamda büyük gelişmeler kaydetmiş ve Türkiye‘nin dördüncü büyük kenti konumuna gelmiştir.

Ayrıca İlginizi çekebilir

*Dini Yapılar 

1-Ulu Cami

ulu cami

Burası Neresi? Niğbolu Zaferi’nin ardından Yıldırım Beyazıd tarafından yaptırılan Ulu Cami‘nin inşası, 1399 yılında tamamlanmıştır. Şehrin merkezi konumu olan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan cami, deprem, yangın gibi türlü hasarlar görmüş ve bunların üzerine restore edilerek şuan ki görünümüne kavuşmuştur.

Erken Dönem Osmanlı Mimari eserleri arasında yerini alan ihtişamlı yapı, şehrin en ünlüsü olarak anıtsal olma özelliğine sahiptir. Yirmi kubbesi olan caminin şöyle bir hikayesi bulunuyor; kazanılan zaferin ardından şehre yirmi cami yaptırmak isteyen Yıldırım Bayezıd’ın bu isteğine karşın  Emir Sultan Hazretleri, yeni kurulmakta olan Bursa’ya yirmi caminin fazla geleceğini düşünmektedir. Bunun yerine yirmi kubbeli bir cami yapımının daha uygun olacağı fikrini avunmuş ve bu fikir Beyazıd tarafından uygun görülmüştür.

Caminin en özgün ve nadide sanat eserlerinden biri olan minber, Antepli Hacı Mehmed bin Abdülaziz ed-Devvaki tarafından kündekari tekniği ile yapılmıştır. Ebrenin bir kül olarak tasvir ettiği düşünülen minberin gerçek boyutlarıyla örtüşen, doğu yakasında güneş sistemi, batı yakasında ise galaksi sistemi bulunuyor. Ayrıca mihrabı ise Mehmed Usta tarafından yaptırılmıştır.

Caminin duvarları çeşitli hattatlar tarafından yapılmış 200 hat levhası ve duvar yazısıyla hat sanatları müzesi olarak da adlandırılmaktadır. Bu hatlarda; sure, ayet, Ayet’el-Kürsi, hadis, Esma’ül-Hüsna yazıları, Allah’ın ve Hazreti Muhammed’in isimleri işlenmiştir.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç

konumNalbantoğlu, Atatürk Cd., 16010 Osmangazi/Bursa

ağ Web sitesi 

otobüs ikonu  Terminalden 38 numaralı otobüslere binerek Ulu Cami’ye ulaşım sağlayabilirsiniz.

2-Üftade Cami

üftade cami

Burası Neresi? 1580 yılında vefat eden Üftade Mahmud Muhiddin tarafından Uludağ’ın yamacındaki dik bir arazi üzerine yaptırılan Üftade Camisi, 1855 yılında gerçekleşen depremde zarar görmüş ve Serazkar Rıza Paşa 1869’da restore edilmiştir.

Günümüzde hala ibadete açık olan cami; tekke, mescid, semahane, harem, selamlık, çilehane ve çeşmeden meydana gelen bir külliye niteliği taşımaktadır. İçerisinde yer alan türbede; Üftade Mahmud Mühiddin ve oğulları Mustafa, Ahmet, Mehmet, Hayrettin’in sandukaları yer alır.

Tekke; Üftade hazretleri tarafından 1500’lü yıllarda yapılmış olduğu düşünülmektedir. 1925 senesine kadar faaliyet gösteren tekke, dergah ve tekkelerin kapatılması üzerine hizmeti sona ermiştir. Sonrasında Üftade Hazretlerinin torunları tarafından ikamet edilmiş ola tekenin bu şekilde kullanılması sebebiyle günümüze kadar ulaşabilmiştir. Sonrasında müzeye olarak kullanıma açılmış olup, Üftade Hz.’nin kullandığı eşyalar, giydiği kıyafetler, Azîz Mahmûd Hüdâyî Hz. nin sokaklarda ciğer sattığı zamanlar kullandığı sırığı sergilenmektedir.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumKavaklı, Üftade Sk. No:10, 16040 Osmangazi/Bursa

3-Hüdavendigar Cami

hüdavendigar cami

Burası Neresi? 1365-1366 yıllarında Sultan I. Murad tarafından yaptırılmıştır. Bizans İmparatorluğu’nun eski yerleşim alanlarından biri olan semtte inşa edilen bu yapı, yanızca camiden ibaret değildir. Aynı zamanda medrese, türbe hamam ve imaretten oluşmaktadır. Cami ve medresenin üst üste yapılmış olması, mimari açıdan Osmanlı mimarisinin klasik üslubundan ayrılır. Camide iki katlı revak şekli baka hiçbir yapıda bulunmadığı için tektir.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç

konumOsmangazi, 1. Murat Cad. No:8, 16265 Osmangazi/Bursa

4-Kumyaka (Başmelekler-Hagios Taxiarchoi) Kilisesi

başmelekler

Burası Neresi? Mudanya ilçesinin önemli yapıları arasından biri olan Baş Melekler Kilisesi, dünyanın en eski üçüncü kilisesi olarak bilinmektedir.  234 yıllık tarihi geçmişe ip kilisenin diğer adı Taksiyarhon’dur. Özel mülkiyet olan kilise, İstanbul Fener’de bulunan Ekümenik Patrikhane tarafından Bursa Metropolitliğine atanan Elpidophoros Lambriniadis’e satılmıştır.

Daha sonra İstanbullu bir iş insanı tarafından satın alınan kilisenin anahtarı muhtara verilmiş. Geçmiş yıllarda akıl hastaları tedavi edilirmiş bu kilisede. Restorasyonu devam ediyor olup, yakın zamanda hizmete açılması bekleniyor.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumKumyaka Köyü Mudanya/BURSA

5-Yeşil Cami

yeşil cami

Burası Neresi? Bursa’nın sahip olduğu önemli yapılar arasında yerini alan Yeşil Cami, sahip olduğu mimari görünümü ile ziyarete gelen turistler için oldukça cazip yerlerden bir tanesidir. Osmanlı Devleti’nin ilk yerleşim noktası olan Bursa, haliyle tarihi yapılar açısından oldukça zengin olup bunlardan en önemlisi Bursa Yeşil Cami ve Yeşil Türbe’dir.

Sekiz köşeli Yeşil Türbe 15 metre çapa sahip ve 6.6 metre yükseliğe sahip olup kubbesinin her yüzünde küçük pencereler yer almaktadır. Dış duvarları Yeşil Cami’de de kullanılan yeşil ve firuze renkli çinilerle süslenmiş ancak bu çinilerden sadece girişin solunda olanlar orijinal çiniler. Diğerlerinin çeşitli tadilatlar sırasında yenilenmiş olduğu düşünülüyor.

Çelebi Mehmet Han tarafından Mimar Hacı İvaz Paşa’ya yaptırılan Yeşil Cami’nin yapımı 1919 yılında tamamlanmıştır. Ters bir T harfi şeklinde tasarlanan caminin adı, kubbelerinin yapımında kullanılan yeşil çinilerden almış. Tabi bu çiniler günümüze kadar ulaşamamıştır.

Bu cami hakkında farklı bir bilgi yer alıyor ki oda; ibadethane olmasının yanı sıra devlet dairesi olarak da kullanılması. Toplantı salonları, hünkar ve saray daireleri yer alıyor. Erken Dönem Osmanlı Mimari’sinin en iyi örnekleri arasında gösterebileceğimiz cami ve türbe ziyaretiniz sırasında mutlaka görmeniz gereken yerler arasında bulunmalı!

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konum Yeşil Mh., 16360 Yıldırım/Bursa

Nisan-Ekim 09:00–19:00 / Kasım-Mart 09:00–17:00

para-ikonu 10 TL

otobüs ikonuŞehreküstü Meydanı‘ndan 35C veya 35B numaralı otobüslere binerek ulaşabilirsiniz.

6-Gazi Orhan Bey Cami

gazi orhan bey cami

Burası Neresi? Orhan Gazi 1326 senesinde Bursa’yı fethettiğinde, kent kale içinden ibaretti. Sonraki yıllarda bir kentleşme meydana gelmeye başlamış ve ilk kez Sultan Orhan tarafından 1339 yılında bu uygulanmaya başlamıştır. O zamanlarda Çakır Hamam’dan set başı boyunca Gökdere yatağının bataklık zeminine, cami, medrese, imaret, hamam ve handan oluşan bir külliye yaptırılmıştır.

Caminin kapısı üzerinde yer alan kitabede; Karamanoğlu Mehmed Bey tarafından 1413 yılında yaktırıldığı, Çelebi Sultan Mehmed döneminde ise onarıldığı belirtilmektedir. Yıllar içerisinde meydana gelen afetler sonucu zarar gören yapı birçok kez onarım görmüştür. 1905 yılında Vali Reşid Paşa döneminde yapılan restorasyon esnasında daha önce bulunmayan bir doğu kapısı açılmıştır.

Google Haritalar'da Aç Googe Haritalar’da Aç 

konum Nalbantoğlu, Uzunçarşı Cd. No:59 D:79, 16010 Osmangazi/Bursa

7-Geruş Sinagogu

geruş sinagogu

Burası Neresi? 16. yüzyılda Sultan II. Selim’in izni ile yaptırılan Geruş, Altıparmak Caddesi’nin güneyinde yer almaktadır. Geruş ismi, İbranice kovulmuş anlamına gelmektedir. İspanya‘da sınır dışı edilip  Osmanlı İmparatorluğu tarafından kabul görmüşlerdir. Gelenlerin bir kısmı Bursa’ya yerleştirilmiş.

Musevi topluluğun ibadetlerini gerçekleştirebilecekleri bir sinagog inşa edilmiştir. İsminin taşıdığı anlam dolayısıyla bu dinin mensupları tarafınca farklı bir öneme sahiptir. Arap Şükrü Sokağı’nda yer alan sinagog, hala ibadete açıktır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

Kuruçeşme, 16050 Osmangazi/Bursa

ağ Web sitesi 

8-Fransız Kilisesi 

fransız kilisesi

Burası Neresi? Bursa’nın Hocaalizade semtinde yer alan Fransız Kilisesi, adından da anlaşıldığı üzerine Fransızlar tarafından 19. Yüzyılda yaptırılmıştır. Misyonerlik amacıyla açıldığı söylenmektedir. Asıl ismi Santa Maria Kilisesi’dir ve barok tarzı ile inşa edilmiştir.  Soeurs de Charites adındaki Fransız rahibelerinin yönetimindeki kilisenin, bir takım kaynaklarda Protestan, diğerlerinden ise Katolik olduğu belirtilmektedir.

Aslında Dış görüntüsü çokta kiliseye benzemeyen binanın içerisinde; dispanser, yetimhane ve hasta bakım yeri bulunmaktaymış. Farklı dönemlerde inşa edilmiş olan kilise, 1970 yıllarda İtalya’dan gelen ailelerin ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri adına kullanıma açılmıştır. 2004 yılında ise onarım geçirerek kültür merkezine dönüştürülmüştür.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

Fransız Kilisesi Kültür Evi, Necatibey Kız Meslek Lisesi Karşısı, 16230 Bursa

ağ Web sitesi

9-Mayor Sinagogu

mayor sinagogu

Burası Neresi? 15. yüzyılda İspanya’nın Mayorka Adası’ndan sürülen Yahudiler, Osmanlı İmparatorluğu’na sığınmıştır. Seferad Yahudileri tarafından inşa edilen kilise adını, bir zamanlar yaşadıkları ada olan Mayor adı verilmiştir. 975 senesine kadar açık olan sinagog, 2004 yılında restore edilerek kültür merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Kış aylarında ısınması daha kolay olduğu için Mayor Sinagogu kullanılırken yaz aylarında Geruş Sinagogu tercih edilmektedir. Getirdiği restorasyonların ardından 2001 yılında kullanıma açılmıştır.

konumSakarya Caddesi Osmangazi/BURSA

10-Yıldırım Beyazıd Cami

yıldırım beyazıd cami

Burası Neresi? Yıldırım Beyazıd tarafından Bursa’nın doğusunda kalan bir tepenin üstüne yapılan külliyede bulunmaktadır. 14. yüzyıl eseri yapı; ince işçiliği, kesme taş cephesi,  son cemaat yeri ve en önemlisi Bursa Kemeri’nin ilk olarak kullanılması üzerine ilgi çekmektedir.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumYıldırım, 16350 Yıldırım/Bursa

11-Muradiye Camisi

muradiye camisi

Burası Neresi? II. Murad Cami, 1425-1426 yıllarında zaviyeli cami tipleri arsında en sade halini yansıtmaktadır. Bu kadar sade olmasına karşın, hem dış cephesi, hem de iç mekanlarının süslemesi oldukça zengindir. Dış cephede kullanılan taş ve tuğlanın işlenişi ve iç kısımda renkli motifler çiniler sanat tarihi açısından önem arz etmektedir.

Google Haritalar'da AçGoogle Haritalar’da Aç

konumMuradiye, Kaplıca Cd. No:62, 16050 Osmangazi/Bursa

*Müzeler

12-Arkeoloji Müzesi

arkeoloji müzesi

Burası Neresi? 1902 tarihinde kurulan Arkeoloji Müzesi nerede diyecek olursanız, 1972 yılında Kültür Park içerisindeki modern binanın yapılmasıyla buraya taşınmıştır. Müzede; Doğu Roma Dönemi sonlarına kadar Bursa ve çevresinden satın alma, bağış ve devir yoluyla Anadolu’nun çeşitli bölgelerinden koleksiyona katılan eserler ve Orta Miyosen Dönemi fosil buluntuları teşhir ediliyor.

Bursa tarihi geçmişi açısından oldukça zengin bir geçmişe sahip olup, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar önemini korumuş; 60 bini geçen eser sayısıyla ülkemizin en zengin koleksiyonuna sahiptir.

Dört bölümden oluşan müzede; Salon 1, Taş Eserler Salonu, Salon 2 ve Üç Pınar Tümlüsü Araba Buluntuları Salonu bulunmaktadır. Salon 1’de; Miyosen Dönem Frig Krallığı eserleri yer alıyor. Neolotik Çağ’dan Kalkolitik Çağ’a kadar hepsini görmeniz mümkün.

Taş Eserler Salonu’nda; Miletepolis Antik Kenti’nde, Roma Dönemi’nden bronz Apollon Heykeli, Athena Büstü ve bazı diğer heykeller sergileniyor.

Salon 2’de; Antandros Kenti, Ahmetler Nekropolü, Arkaik ve Klasik ÇAğ kalıntıları sergilenen salonda, bunların yanı sıra mühürler, tıbbi gereçler ve süs eşyaları da tarihi sırasına göre dizilmiştir.

Üç Pınar Tümlüsü Araba Buluntuları Salonu; M.Ö. 6. yy’dan kaldığı belirlenen parçalar; tekerlek buluntuları, at koşu takımlarını vs. görebilirsiniz.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumGaziakdemir Mh, Kültür Park, Çekirge Cd. 4/11 D:1, 16050 Osmangazi/Bursa

08:00-17:00

otobüs ikonu101, 19C, 8L, 6A otobüslerini kullanarak müzeye ulaşabilirsiniz.

13-Atatürk Evi Müzesi

atatürk evi müzesi

Burası Neresi? 19. yüzyıl sonlarında yapıldığı tahmin edilen Atatürk Evi Müzesi, Bursa’nın Çekirge Caddesi üzerinde yer alıyor. Atatürk’ün şehri ikinci ziyaretinde Bursa Belediyesi bu binayı Miralay Mehmet Bey’den satın alarak kendisine hediye etmiş ve daha sonra, Atatürk şehri her ziyaret ettiğinde bu evde kalmıştır. Ev, 1973’te Cumhuriyetin 50. yılında müzeye dönüştürülerek hizmete açılmıştır. İçerisinde; Atatürk’ün yatağı, fincan takımları, süs eşyaları, çinili soba gibi kullanmış olduğu orjinal eşyalar olduğunu söyleniyor.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumÇekirge, 16070 Osmangazi/Bursa

08:00-17:00 **Pazartesi günleri kapalı**

otobüs ikonu B/41C, 48, 6/A, 93/E, 48/A numaralı otobüsler ile ulaşım sağlayabilirsiniz.

14-Mudanya Mütareke Evi Müzesi

mudanya mütakere evi

Burası Neresi? Mudanya ilçesinin merkezinde bulunan ve 19. yüzyıl sonlarıyla tarihlendirilen müze, 1937 yılında Mudanya Belediyesi’ne bağlı olarak açılmış, 1959 yılında ise Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne devredilmiştir. TBMM Hükümeti’nin siyasi olarak kazandığı ilk başarının göstergesi olan Mudanya Mütarekesi bu evde imzalanmıştır. Ev, aynı zamanda M. Kemal Atatürk başkanlığındaki Ankara Hükümeti’nin, Türk halkının tek temsilcisi olarak kabul edildiği yer özelliğini de taşıyor.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumMütareke, 12 Eylül Cad. No:8, 16940 Mudanya/Bursa

08:00-18:30

web Web sitesi 

para-ikonu 5 TL

15-Şemaki Evi Müzesi

şemaki evi müzesi

Burası Neresi? Merkeze 55 kilometre uzaklıkta yer alan müze; İran’ın Şemah kasabasından gelip Bursa Yenişehir’e yerleşen Şemaki ailesi tarafından 18. yüzyılda inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinin en iyi eserlerinden biri olan evi süsleyen kalem işçiliği XIX. yüzyıla aittir. 1945 tarihinden itibaren müze olarak hizmet veren ev; zemin katında taşlık, sağında mutfak ve kiler, solunda iki kışlık odasıyla iki kattan oluşuyor. Dönemin kültürel özelliklerini en iyi şekilde yansıtan bu ev, Yenişehir’in önemli kültür varlıkları arasında yer almaktadır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumUlucami, Karabatak Sk. No:1, 16900 Yenişehir/Bursa

08:00-17:00

16-Türk İslam Eserleri Müzesi

türk islam eserleri müzesi

Burası Neresi? Çelebi Sultan Mehmet’in 1419 yılında Yeşil Türbe’nin binalarından biri olarak imaret, cami, türbe ve han ile birlikte yaptırdığı Yeşil Medrese, 1975 yılından beri Türk İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet veriyor. Müzede 12. ve 20. yüzyıllar arasındaki maden, ahşap, el yazması kitaplar, seramik, etnografik malzemeler, mezar taşları, silah, işleme, kitabeler ve sikkeler var.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konum Yeşil, 1. Yeşil Cd. No:56, 16360 Yıldırım/Bursa

10:00-17:00

*NOT: Müze tadilat sebebiyle geçici olarak kapatılmıştır.

17-İznik Müzesi (Nilüfer Hatun İmaresi)

nilüfer hatun imarei

Burası Neresi? Sultan I. Murad’ın annesi adına 1388’de imarethane olarak inşa edilen Nilüfer Hatun İmareti, 14. yüzyıl çerçevesinde Osmanlı mimarisinin en iyi örneklerinden biridir ve ters T planlıdır. Şu anda, İznik Müzesi olarak işlevi devam ettiren müze, Cumhuriyet Dönemi’nde depo olarak kullanılırmış. İmarethane 1960 yılında müze olarak ziyarete açıldı.

Neden Gitmeliyim? İznik çevresinde yapılan çalışmalar sonucu elde edilen  arkeolojik kalıntılar ve eserler müzenin bahçesinde sergilenmektedir. Bunlar; Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait lahitler, steller, kabartmalar, erzak küpleri, İslami mezar taşları, Ilıpınar Höyüğü’nden elde edilen bulguların sergilendiği müze içindeki ara mekanda Prehistorik, Helenistik, Roma ve Bizans çağı eserleri, takı ve sikkeleri ve  11.–14. yüzyıl seramik malzemeleri ile 15.-17. yüzyıla ait İznik çini örnekleridir.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç

konumEşrefzade, Müze Sk. No:11, 16860 İznik/Bursa

08:00-  17:00  **Pazartesi günleri kapalı**

10 TL

18-Uluumay Osmanlı Müzesi

uluumay osmanlı halk kıyafetleri ve takılar müzesi

Burası Neresi? Bursa’nın Muradiye Mahallesi’nde bulunan ve 17. yüzyılla tarihlendirilen evin yerinde Sultan II. Murad’ın bir köşkü bulunduğu tahmin ediliyor. Osmanlı Evi Müzesi; bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere 3 kattan oluşuyor. Sivil mimari örneklerinden olan müze, 1946 yılında kamulaştırılarak restore edilmiş ve 1958’de sergi düzenlenmesi yapılarak hizmete açılmıştır.

Müze içerisinde; Anadolu Folklör Vakfı kurucu üyelerinden Esat Uluumay’ın 18 farklı koleksiyonu, 45 senede derlemiştir. 15. yüzyıla kadar uzanan Osmanlı Anadolu ve Rumelisi’nin 70 kıyafet ve 400 parça takının bulunduğu müzede; ayrıca türk kahvesi, hamamı ve silah, bıçak, kılıç, boncuk gibi eserler bulunmaktadır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumMuradiye, 16050 Osmangazi/Bursa

09:00-18:00

Ücretsiz

web Web sitesi

19-Cumalıkızık Müzesi

cumalıkızık müzesi

Burası Neresi? 1992 senesinde köy meydanında açılan Cumalıkızık Etroğrafya Müzesi ve Sanat Evi, geçmiş dönemlerde kullanılan eşyaların yöre halkı tarafından verilmesi üzerine 18, 19 ve 20. yüzyıllara ait koleksiyon oluşturulmuştur. Yalnızca evin içerisinde ki vitrinlerde sergilenen eserler değil, bahçede yer alan; at arabaları, dibek taşı, yalak, üzüm çiğneme teknesi gibi nesneler, müzenin içinde ev eşyaları, mutfak eşyaları, aydınlatma ve ısınma araçları, av malzemeleri de bulunmaktadır.

Google Haritalar'da Aç Gogle Haritalar’da Aç 

konumCumalıkızık, 16370 Yıldırım/Bursa

09:30-17:30

web Web sitesi

20-Hünkar Köşkü

hünkar köşkü müzesi

Burası Neresi? Hünkar Köşkü, Yıldırım ilçesinde Uludağ’ın yamaçlarında şehrin en iyi konumunda yer alır. 1844 senesinde “Av Köşkü” olarak Padişah Abdülmecit adına yaptırılmıştır. Yapımı 19 günde tamamlanan köşk, Atatürk ile birlikte Kurtuluş Savaşı komutanlarını 12 gün boyunca konuk etmiştir. Bunun yanında 1925,1931 ve 1935 senelerinde Atatürk’ün Bursa’yı ziyaretleri esnasında burada kaldığı bilinmektedir.

İçerisinde bulunan kabul salonu, Atatürk’ün kaldığı oda, manevi kızları Sabiha ve Ülkü’nün yatak odası ve havuzlu salonun yanı sıra yemek odasında bulunan porselenler, çakıl mozaik zemin ve çinili çeşme görülmesi gereken değerler arasında yer almaktadır. Temenyeri adı verilen köşk, zaman zaman Atatürk’ünde kalması sebebiyle “Kasr-ı Hümayun”, “Kasr-ı Milli”  “Cumhuriyet Köşkü” , “Atatürk Köşkü” adlarıyla da anılmaktadır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumMollarap Mah. Köşk Cad. No/2 Yıldırım / BURSA

09:30-17:00

21-Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi

bursa panorama müzesi

Burası Neresi? Müzenin misyonu Bursa’nın fethini yeniden yaşatmak olup, Osmanlı’nın hükmü altına girmesinden sonra yaşanan süreci aktarmaktır. 360 derecelik bir yapı içerisinde, Bursa’nın fetih edilişi her detayıyla yansıtılmıştır. Bu özelliği ile dünyanın en büyük panoromik müzesi olarak listelerde yerini almıştır. Bursa şehri için gurur kaynağı olan müze, yalnızca fetihden değil beylik dönemlerinden Osmanlı Cihan Devleti’ne dönüşüm de resmediliyor. Adeta bir arşiv niteliği taşıyor olup, herkesin gidip görmesi gereken bir yer olarak önemi büyüktür.

Google Haritalar'da Aç Google Hartalar’da Aç

konumEbu İshak, İnceler Sk. No:29, 16230 Osmangazi/Bursa

09:0-17:00 **Pazartesi günleri kapalı**

5 TL

web Web sitesi 

22-Bursa Göç Tarihi Müzesi

bursa göç tarihi müzesi

Burası Neresi?  Yaklaşık olarak 8 bin 500 yıllık bir göç tarihini detaylı olarak yansıtan Bursa Göç Tarihi Müzesi içerisinde; arşivler taranarak, göç etmiş ailelerle birebir görüşülerek, üniversitelerin konu hakkında detaylı desteği alınarak,ortaya çıkarılan bilgiler doğrultusunda farklı bir müze konsepti oluşturulmuştur. Göçler esnasında yaşananlar canlandırılarak kronolojik şekilde aktarılmaktadır. Tabi bunlar yanında göçler sonucu ortaya çıkan olumlu sonuçlar, şehre ve kültüre olan katkıları de incelenerek sunulmuştur.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumMerinos Parkı, Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Doğu Girişi 2. Kat (Tekstil ve Sanayi Müzesi Üst Katı), Osmangazi/Bursa

09:00-17:30 **Pazartesi günleri kapalı**

web Web sitesi 

Ücretsiz

*Kale ve Surlar

23-Bursa Kalesi

bursa kalesi

Burası Neresi? M.Ö. 7. yüzyılda Bithynialılar’ın gelip buraya yerleşmesi sonucu kurulmuştur. Bithynia Kralı Prusias, Kartacalı general Hannibal’ın tavsiyesi üzerine M.Ö. 185 yılında Prusias ad Olympum adını verdiği kenti bir tepenin üzerine inşa ettirmiş ve çevresini surlarla çevrelemiştir.

Zaman içerisinde Prusias olan ismi Prusa ve daha sonra Bursa olarak değişmiştir. Bithynialılar tarafından inşa edilen Bursa Kalesi, yıllar içerisinde yaşanan kuşatmalar sebebiyle hasara uğramıştır. Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde birçok kez onarımdan geçmiştir. 1326 senesinde Bursa’yı fetheden Orhan Gazi, Osmanlı topraklarına katmıştır. İki kilometre uzunluğundaki surların; Hisar (Saltanat) , Kaplıca, Zindan, Pınarbaşı (Su), Yer (Zemin) olmak üzere beş kapısı bulunmaktadır. Surlar da burçlarla desteklemiştir.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumPınarbaşı, 1. Zindankapı Sk. No:36, 16040 Osmangazi/Bursa

09:00-17:00

24-İznik Kalesi

iznik kalesi

Burası Neresi? Bursa’ya 85 kilometre uzaklıkta konumlanıyor olup, M.Ö. 4. Yüzyılda Antigones’in bölgede hakimiyet kurması üzerine kendi ismini verdiği Antigonia ismini vermiştir. Daha sonra Büyük İskender’in valilerinden biri olan Lysimakhos, şehrin kurucusu Antigones ile bir savaşa girmiş ve kazanarak şehre sahip olmuştur. Böylelikle şehrin ismi, eşi Nike ‘den esinlenerek “Nikaia” olmuştur. Helenistik kültürünün etkisinin azalmasıyla birlikte Bithinya krallığının hakimiyetine girmiştir.

123 senesinde yaşanan depremle büyük bir yıkıma uğramıştır. İlk olarak surlarla çevrili olarak gördüğümüz antik kent,  5 kilometre uzunluğunda ve 13 metre uzunluğundadır. bu surlar Anadolu içerisinde görülen en iyi savunma surları olduğunu söylemek mümkün. Geçirilen savaş ve depremler sonucunda çokça onarım görmüştür. Kentin; İstanbul, Yenişehir, Osmaneli ve Göl adında dört kapısı mevcuttur. Bu kapılardan yalnızca Göl Kapısı yıkık durumdadır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumYeşil Camii, Yeşil Cami Gç. 5-7, 16860 İznik/Bursa

25-İznik Roma Tiyatrosu

iznik roma tiyatrosu

Burası Neresi? Kentin surları, tiyatronun kesme taşları alınarak örülmüştür. Yani savunma için tiyatro feda edilmiş. Öncelik olarak sahnesi daha sonra oturma basamakları, dış duvarları, kemer ve tonozları büyük derecede tahrip olmuş durumdadır. Kalan kısımlar ise surların kapılarında kullanılmak üzere sökülmeye devam edilmiştir.

Harap halde kalan tiyatro kalıntılarının üzerine atılan toprak, moloz ve çöpler sebebiyle üzerinde 9.5 metre derinliğinde bir tabaka oluşmuştur maalesef ki. Yapılan kazılar sonucunda 45 metre doğu batı uzunluğundaki sahnenin tamamı ortaya çıkarılmıştır. Yapılan kazı çalışmaları İl Kültür Müdürü Dr. Bedri Yalman tarafından yürütülüyor olup, bulunan eserler İznik müzesi tarafından koruma altına alınmıştır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumSelçuk, 16890 İznik/Bursa

26-Kestel Kalesi

kestel kalesi

Burası Neresi? Doğu Roma İmaparatorluğu’nun sınır uçtaki kalesi olması nedeniyle, Latince “Kalecik” anlamını taşıyan Kastel ismi ile adlandırılmıştır.  1306 senesinde Dimboz Muharebesi ardından Osmanlılar tarafından ele geçirilen kale, Kestel olarak değişmiştir.

IV. Mehmet döneminde Vahi Mehmet Efendi tarafından bir sınır kalesi olmak çıkartılmış ve yerleşim merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1877 yılında Osmanlı ile Rusya arasında yaşanan savaş sonrası, bir çok göçmen buraya yerleşmiştir. Göçlerin artmasıyla büyümüş 1938 yılında merkez, 1960 yılında belde ve son olarak 1990 yılında ilçe olmuştur.

konumKale, Narlık Cd. No:25, 16450 Kestel/Bursa

27-Kite Kalesi

kite kalesi

Burası Neresi? Nilüfer ilçesindeki en eski yerleşim noktaları arasında olan Ürünlü Mahallesi, Roma Dönemi’ne dayanan tarihi geçmişi ile Kite Köyü’ne kadar uzanmaktadır. Burada bir bölümü hala ayakta kalan tarihi Kite Kalesi’nin kalıntısı yer almaktadır. Genel çerçevede bakıldığında oldukça harap halde olan kale; farklı boyutlarda, üç duvar kalıntısı ve burçların izleri yer almaktadır. Ayrıca içerisinde bulunan M.Ö. 3. yüzyıla ait antik seramik parçalar bulunmuştur.

Kite adı; Romalılar’ın Mora Adası’nı ele geçirdiği dönemlerde, adanın Kite adı verilen kenette yaşayan kişiler buraya yerleştiklerinde ismini vermişlerdir. Kuruluşu Osmanlı Devleti’ne kadar dayanan Kite, hala en büyük yerleşim yeri olma niteliğini göstermektedir.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç

konumÜrünlü, 87, Ürünlü Cd. No:83, 16120 Tahtalı/Nilüfer/Bursa

28-Ulubat Kalesi

ulubat kalesi

Burası Neresi? Ulubat’ta Gölayağı kıyısın yer alan kale,  Bizans imparatoru Aleksios Komnenos tarafından 1081-1118 yıllarında Selçuklu akınlarına karşı Rhyndakos Ovası’nı amacıyla yaptırdığı öne sürülmektedir. Diğer bir düşünceye göre burada aslında daha önceden kalenin var doluğunu ve surların bekitilmesi üzerine önem kazandığıdır.

Osmanlı’ya tam olarak ne zaman geçtiği bilinmese de, Orhan Gazi’nin batıya doğru ilerleyişi sırasında Mihalıç ve Kirmastı ile geçmiş olabileceği varsayılmaktadır. Marmara’ya açılan noktada bulunduğu için önemli görülen kalenin büyük bir kısmı tahrip olmuş olsa da surlarının ve giriş kapılarının önemli ölçüde hala durmaktadır.

*Türbeler

29-Orhan Gazi Türbesi

orhan gazi türbesi

Burası Neresi? Osmanlı Devleti’nin ikinci padişahı olan Orhan Gazi 1281-1362 arasında yaşamış olup Bursa ve çevresini Bizanslılardan almış devlet teşkilatlarını oluşturmuştur.  Orhan Gazi Türbesi, Hisar semtindeki Tophane Parkı’nda önceki yıllarda manastır olarak kullanılan Sainte Elie’nin üzerine inşa edilmiştir.

İlk yapıldığında Osman Gazi Türbesi ile aynı atı altında bulunan Orhan Gazi Türbesi, 1801 yılında gerekleşen yangın sonucu hasar görmüştür. 1855 yılında olan deprem ile türbenin büyük bir kısmı yıkılmıştır. Bunun üzerine 1863 yılında Sultan Abdülaziz tarafından aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır.

Türbenin tam ortasında yer alan sanduka Orhan Gazi’ye ait olup, etrafı pirinç korkuluklar ile çevrilidir. Ayrıca içerisinde; Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun, oğlu Kasım Çelebi ve kızı Fatma Hatun, Cem Sultan’ın oğlu Abdullah ve Şehzade Korkut, Yıldırım Bayezid’in oğlu Musa Çelebi, Emir Süleyman ve Sultan 2.Bayezid’in oğlu Şehzade Korkut’un sandukaları bulunmaktadır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç

konumOsmangazi, Yiğitler Cd., 16040 Osmangazi/Bursa

08:00-19:30 **Pazar günleri kapalı**

30-Osman Gazi Türbesi

osman gazi türbesi

Burası Neresi? Ertuğrul Bey’in üç oğlundan biri olan Osman Gazi, babasının vefat etmesi sonucu 23 yaşında beyliğin başına geçmiştir. 1298’de Bilecik ve Yarhisar’ı fethet etmesinin ardından Selçuklu Sultanı kendisine uç beyliği verilmiştir.  Söylenen göre 11 yıl boyunca Bursa kuşatmasında fethetmeye yakın bir zamanda Söğüt’te vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine Orhan Gazi tarafından Saint Elia Manastırı’nın bir kısmı türbeye dönüştürülerek içerisine defnedilmiştir.

Orhan Gazi ile aynı yerde bulunan Osman Gazi Türbesi, yıllar içerisinde meydana gelen deprem ve yangınlar sonucu, 1868 yılında Sultan Abdülaziz tarafından günümüzdeki görünümünde yeniden inşa ettirilmiştir.Osman Gazi’nin sandukasının yanında, oğlu Alaaddin Paşa Hüdavendigâr’ın oğlu Savcı Bey, Orhan Gazi ve Asporça Hatun’un oğlu İbrahim Bey, Asporça Hatun ve isimleri bilinmeyen sandukalar bulunmaktadır.

Google Haritalar'da AçGoogle Haritalar’da Aç

konumOsmangazi, Yiğitler Cd. No:4, 16040 Osmangazi/Bursa

09:00-18:00

31-Kara Mustafa Paşa Türbesi

kara mustafa paşa türbesi

Burası Neresi? Bursa’daki türbeler arasında Hamzabey Cami’nin bahçesinde bulunan; II. Bayezıd’ın kızı Hatice Sultan’ın eşi, ünlü vezirlerden Kara Mustafa Paşa yer almaktadır. Kara Mustafa Paşa’nın oğlu tarafından yaptırtılmıştır. Musatafa Paşa dışında, dört sandukanın daha bulunduğu türbe 1958 yılında Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından onarılmıştır.

Google Haritalar'da AçGoogle Haritalar’da Aç

konumHamzabey, Hulkibey Cd. No:122, 16060 Osmangazi/Bursa

32-Şehzade Mustafa Türbesi

şehzade mustafa türbesi

Burası Neresi? Şahzade Mustafa Türbesi’nin kapısının üzerinde ki kitabede; Kanuni Sultan Süleyman’ın Konya Ovası’nda boğdurduğu yazmaktadır. Bu ölümün ardından Konya’da bulunan annesi Mahidevran ve eşleri, kızları ve oğlu Şehzade Mehmed Bursa’ya gönderilmiştir. Asker arasında çıkan “Şehzade Mustafa öldüyse oğlu var, tahta o geçer.” söylentilerinin ardından Kanuni Sultan Süleyman torununun da boğdurulmasını emretmiştir.

Babasının ölümünden sonra Şehzade Mustafa’da boğularak babasının yanına defnedilmiştir. II. Selim tarafından yaptırılan türbenin kitabesinde; “Şah Selim bin ilan Süleyman emr edüp oldı hoş bu ravzâ-i cennet-nümâ /Dedi tarihin Edâyî bendesi merkad-i gülzâr-ı Sultan Mustafa” dizeleri yer alır.

Google Haritalar'da AçGoogle Haritalar’da Aç

konumMuradiye, 16050 Osmangazi/Bursa

09:00-17:00

33-Yeşil Türbe 

yeşil türbe

Caminin tam karşısında yer alan Yeşil Türbe‘de aynı mimar Hacı İvaz Paşa tarafından inşa edilmiştir. Türbenin süslemelerine Nakkaş Ali ve Nakkaş Mehmed el Mecnun yardımcı olmuşlardır. Zamanla çeşitli sebeplerden dolayı hasar gören türbe, 1945 yılında Mimar Macit Rüştü Kural tarafından yenilenerek restore edilmiş.

İçerisindeki zemin katta sanduka oda, bodrumda ise tonozlu mezar odası olmak üzere,  Çelebi Mehmet Sultan’ın kızları Selçuk Hatun, Ayşe Hatun, Hafsa Hatun ve Sitti Hatun’un, oğulları Mahmut ve Yusuf’un mezarları bulunmaktadır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumYeşil Mh., 16360 Yıldırım/Bursa

Nisan-Ekim 09:00–19:00 / Kasım-Mart 09:00–17:00

10 TL

otobüs ikonuŞehreküstü Meydanı‘ndan 35C veya 35B numaralı otobüslere binerek ulaşabilirsiniz.

34-I. Murad (Hüdevandigar) Türbesi

birinci murad türbesi

Burası Neresi? 1389 yılında Yıldırım Beyazıd tarafından inşa edilen türbenin planı Orhan Gazi’nin Türbesi’yle aynıdır. 1854 senesinde yaşanan deprem felaketi sebebiyle tamamı yıkılmış olup, temelleri üzerine günümüzdeki mevcut halinin yapıldığı bilinmektedir. Sultan I. Murad’ın yanında oğlu Şehzade Yakup, torunu Emir Süleyman, Emir Süleyman’ın oğlu Orhan ve Sultan II. Bayezid’in oğlu Şehzade Mehmed’in sandukaları yer almaktadır. Geri kalan diğer üç sandukanın kime ait olduğu hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Google Haritalar'da AçGoogle Haritalar’da Aç

konumÇekirge, 16070 Osmangazi/Bursa

35-Yıldırım Bayezid Türbesi

yıldırım beyazıd türbesi

Burası Neresi? 1406 yılında Yıldırım Bayezid’in oğlu Emir Süleyman inşa ettirilen türbe, revaklı olması sebebiyle bu türbeden yapılan Osmanlı Türbesi’lerine örnek olmuştur. Yıldırım Beyazıd’ın yanı sıra oğlu İsa Çelebi’nin sandukası da burada yer almaktadır.

Google Haritalar'da AçGoogle Haritalar’da Aç

konumYıldırım, 3. Amaç Sk. No:2, 16350 Yıldırım/Bursa

36-II. Murad Türbesi

ikinci murad türbesi

Burası Neresi? Aynı külliye içerisinde yer aldığı Muradiye Külliyesi’nde caminin güneybatısında yer almaktadır. Sultan II. Murad, “Allah’ın rahmeti, ister güneş ve ayın parlaklığı, isterse cennetin yağmuru veya çiği olsun, mezarımın doğrudan üzerine yağsın.” vasiyeti üzerine, mezarının bulunduğu alanın kubbesi açık bırakılmış ve yağmur sularının mezara girmesi sağlanmıştır. İki oğlu ve bir kızının mezarı da burada yer alır. Ayırca II. Murad’ın, Bursa’da gömülen son Osmanlı padişah olduğu bilinmektedir.

Google Haritalar'da AçGoogle Haritalar’da Aç

konumMuradiye, Kaplıca Cd. No:62, 16050 Osmangazi/Bursa

*Külliyeler

37-Emir Sultan Cami (Külliye)

emir sultan cami

Burası Neresi? Yıldırım Beyazıd’ın kızı ve Emir Sultan’ın eşi Hundi Hatun’un isteği üzerine inşa edilen Emir Sultan Cami, şehirde bulunan camiler arasında en yüksek kubbeye sahiptir. 1795 uğradığı hasar sonucu tamamen yıkılan kubbe, III. Selim tarafından orijinal şekilde yeniden yaptırılmış.

Cam bulunduğu semte adını vermiş olup, asırlık ağaçlarla çevrili şehrin birçok noktasından görülmektedir. 1429 senesinde tek kubbeli olarak yapılmış olup 1507 yılında bir avlu ve üçte revak eklenmiştir.

Emir Sultan Cami’nin hemen yanı başında bulunan türbede;  Emir Sultan, oğlu Emir Ali, eşi Hundi Hatun ve iki kızı yatmaktadır. Türbe duvarlarında yer alan kemerli büyük pencereler içeriye bolca ışığın girmesine olanak sağlar ve böylelikle dikkat çekmektedir. Şehir halkı tarafından sevilen ve peygamber soyundan geldiğine inanılan Emir Sultan’ın türbesi orjinalinden epeyce bir uzaklaşmış olmasına rağmen hala sık olarak ziyaret edilmektedir.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumEmirsultan, Emir Sultan Cami, 16360 Yıldırım/Bursa

otobüs ikonu Emir sultan Cami’ya 1A, 6A, 6E, 25D, 36A, ve 99 numaralı otobüsleri kullanarak ulaşabilirsiniz.

38-Yıldırım Külliyesi (1. Bayezıd)

yıldırım külliyesi

Burası Neresi? Osmanlı Devleti’nin mimarlık açısından bütünlüğünü yansıtan külliye, 1390 yılında Yıldırım Bayezıd tarafından yaptırılmıştır. Yıldırım Külliyesi‘nin içerisinde; cami, medrese, imaret, darüşşifa, mektep, hamam ve türbe yer alır. Sanatsal açıdan bakıldığında Beylikten Devlete geçişin de bir göstergesi olduğunu görebiliriz. Osmanlı’nın ilk hastanesi olarak kabul gören Yıldırım Darüşşifası, külliyenin bir parçasıdır. 2001 yılında onarımı tamamlanan yapı, göz hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumYıldırım, 3. Amaç Sk. No:2, 16350 Yıldırım/Bursa

39-Orhangazi Külliyesi

orhan gazi külliyesi

Burası Neresi? Bursa’nın fethedilmesinin ardından kale içindeki kenti genişletmek için Gökdere’nin sularıyla bataklık haline dönüşmüş alanlar kurutulmuş. Bursa Kalesi dışına inşa edilen ilk külliye Orhan Külliyesidir.  Külliye; cami, medrese, imaret, misafirhane-zaviye, han ve hamamdan oluşmaktadır.

Aşağı Hisar adıyla anılan yerde; medrese ve imaret 1935 yıllarına kadar mevcut iken günümüze hiçbir iz kalmamıştır. Emir Han (Bey Hanı); Külliyenin bir parçası olan Emir Han, Osmanlılar’ın ilk bedestenidir. Han toplamda 38 dükkandan oluşuyor olup, tekstil ürünleri, hediyelik eşya ve kitap satış alanlarında hizmet vermektedir.

Yine külliyeye ait başka bir parçası olan 1339 yapımı hamamı olan yapı, Bursa şehrin ilk hamamıdır. Çifte hamam niteliği taşıyan hamam, belirli bir dönem çarşının ihtiyacını karşılıyorken, 1584’te meydana gelen yangın felaketi ile büyük ölçüde hasar görmüştür. Restorasyonların ardından kadınlar bölümü hamam hamam olarak kullanılmaya devam edilirken, erkek kısmı ise kahve olarak kullanılmıştır.

Google Haritalar'da AçGoogle Haritalar’da Aç

konumNalbantoğlu, Uzunçarşı Cd. No:59 D:79, 16010 Osmangazi/Bursa

40-Muradiye Külliyesi (2. Murad)

muradiye külliyesi

Burası Neresi? Osmanlı Sultanları tarafından yaptırılmış olan Muradiye Külliyesi, son külliyedir. 1425-1426 yılları arasında Sultan II. Murad tarafından inşa ettirilmiştir. Cami, medrese, hamam, darüşşifa ve türbeden oluşan Muradiye Külliyesi’ne; Fatih Sultan Mehmed, II. Bayezıd ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan türbeler eklenmiştir.

Google Haritalar'da AçGoogle Haritalar’da Aç

konumMuradiye, Kaplıca Cd. No:62, 16050 Osmangazi/Bursa

07:00-19:00

41-I. Murad Hüdavendigar Külliyesi

ı.murat hüdavendigar müzesi

I. Murad Kim? Babası Orhan Gazi’nin ölümünden sonra Osmanlı Devleti’nin başına geçen Sultan Murad’a halk arasında, “Gazi Hünkar” ya da Hüdavendigar denmekteydi. Gençlik yıllarını Bursa’da yer alan  medreselerde ilim adamlarının ara yıllarını da harp meydanlarında geçirmiştir.

Durmaksızın Rumeli’den Anadolu’ya, Anadolu’dan Rumeli’ye seferler gerçekleştiren Sultan Murad, kardeşi Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye açtığı kapıyı devirip geçmiştir. 30 yıllık padişahlık sürecinde 37 meydan savaşında bulunmuş ve hepsini kazanmıştır.

Osmanlı’nın ilk şehit sultanı Murad, Kosova Muharebesi’ne yararlılar arasından geçerken Sırp Miloş  Kopiloviç tarafından şehit edilmiştir. Bursa’ya nakledilen naaşı Çekirge’deki türbesine defnedilmiştir.

Burası Neresi? I. Murad Hüdavendigâr’ın emriyle Bursa’nın en güzel tepelerinden birine inşa edilen külliyede; cami, türbe, medrese, imaret, çeşme ve hamam bulunmaktadır. Roma ve Bizans dönemlerinden itibaren  Bursa’nın kaplıca ve şifa merkezi olan Çekirge Semti yer alır.

Google Haritalar'da AçGoogle Haritalar’da Aç

konumÇekirge, 16070 Osmangazi/Bursa

*Medreseler

42-Süleyman Paşa Medresesi 

süleyman paşa medresesi

Burası Neresi? İznik merkezde, Orhan Gazi’nin büyük oğlu “Rumeli Fatihi” olarak adlandırılan Şehzade Süleyman Şah tarafından yaptırılan medresenin, 1335-1359 tarihlerinde yapıldığı düşünle de bu konu hakkında net bilgi bulunmamaktadır.Açık avlusu olan U şeklindeki medresenin içerisinde, bir dershane ve on bir öğrenci hücresi bulunuyor.

Moloz ve tuğlalar ile örülmüş duvarlarının bazı notalarından devşirme malzeme kullanılmıştır. Sütunları granit ve mermerden oluşan bu yapı, bir sıra taş, üç sıra tuğla örgülü olarak almaşık tekniği ile inşa edilmiştir. Orjinali bozulmadan restore edilmiş ve  tarihse el sanatlarına ait ticaret yeri olarak faaliyet göstermiştir.

Geleneksel kültürü devam ettirmeye yönelik onarılarak düzenlenmiş ve “Çiniciler Çarşısı” adıyla hizmete açılmıştır. İçinde seramik ürün satışının yapıldığı medresede, dokuz adet  sanat atölyesi yer alıyor. Sadece üretimi değil öğretim ve satım da yapılmaktadır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumYeni, 16890 İznik/Bursa

08:00 – 17:00

43-Yıldırım Medresesi

yıldırım medresesi

Burası Neresi? Yıldırım semtinin en yüksek tepesinden konumlanan medrese, Osmanlı Beyliği’nin devlete geçişinin önemli bir göstergesi olduğunu söylemek mümkün. Yıldırım Bayezıd tarafından 1399 yılında yaptırılan Yıldırım Medresesi, kubbeli büyük bir dershanedir. Diğer emsal medreselere bakıldığında buranın en büyük alana sahip olduğu görülür.

Medrese caminin kuzeybatısında olup, yirmi öğrenci odası ve bir de büyük dershaneden oluşan önü kapalı ilk Osmanlı Medrese’si olma özelliğine sahiptir. Ön cephesi kesme, yanları ise moloz taş ve tuğladan yapılmış olan yapı, önemli bir Erken Dönem Osmanlı mimarisidir. Bahçesinde bulunan mermer yapıdaki şadırvan, günümüzde dispanser olarak faaliyet göstermektedir.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumYıldırım, 3. Amaç Sk. No:2, 16350 Yıldırım/Bursa

44-Ahmed Paşa Medresesi 

ahmed paşa medresesi

Burası Neresi? Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Beşikçiler ile Muradiye arasında yer alan Fatih Dönemi’nin ünlü şair ve devlet adamı Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. 15. yüzyılda yapılan medrese, Ezine Pazarı’ndaki Geyikli Köyü’ne vakfedilmesi üzerine Geyikli Medrese’si olarak isimlendirilmiştir.

Yılların çeşitli dönemlerinde yenilenerek kendini korumayı başaran yapı,  Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından “Osmanlı Halk Kıyafetleri, El Sanatları Müze ve Araştırma Merkezi” olarak kurulması üzere Bursa Valiliği’ne devredilmiştir. Böylelikle 2004 yılından bu yana medrese binası, “Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi” olarak hizmet vermektedir.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumMuradiye, Beşikçiler Cd., 16050 Osmangazi/Bursa

08:00-17:00

3 TL

45-II. Murad Medresesi

murad medresesi

Burası Neresi? Bursa’da yaptırılmış olan son medrese; II. Murad tarafından yaptırılmış olup,  cami, imaret, zaviye, muvakkithane ve hamam yapıları da bulunmaktadır. Caminin 40 metre batısın yer alan medresenin, öğrencilerin konaklayabileceği 14 oda, bir dershane ve bir de kütüphanesi mevcuttur. 1951 yılında onarılan yapı, bir dönem Verem Savaş Dispanseri olarak kullanış olup günümüzde “Döne Ocak Kanser Erken Tanı Merkezi” olarak hizmet vermektedir.

Google Haritalar'da AçGoogle Haritalar’da Aç

konumMuradiye, Kaplıca Cd. No:62, 16050 Osmangazi/Bursa

*Hanlar 

46-Koza Han

koza han

Burası Neresi? Koza Han;1490 yılında İstanbul’da ki cami ve imaretine gelir getirmesi amacıyla II. Bayezıd tarafından yaptırılmıştır. Han, uzun bir dönme boyunca devletin ticaretle ilgili görevlilerinin ve ticaret işlerini yürütmek üzere yerleşmiştir. Günümüzde handa yerli ve yabancı turistlere yönelik ipek eşarplar satılmakta.

Ulu Cami ve Orhan Cami arasında bulunan geniş alana kurulan yapımında, kesme taş ve tuğlanın kullanıldığı Koza Han, iki katlı olup odaların önü revaktır. Üst katta 50 alt katta ise 45 olmak üzere 95 odası bulunmaktadır. Üst katta bulunan dükkanlarda; ipek ve ipek ürünleri satılırken, alt kattaki güneye açılan kapı Orhan Cami’ye kuzeyine açılan kapısı ise Kapalı Çarşıya açılır. Hanın iç avlusunda soluk alabileceğiniz kafe ve çay bahçesi bulunuyor.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç

konumOsmangazi, Uzunçarşı Cd., 16010 Osmangazi/Bursa

08:00-19:00

47-Pirinç Han

pirinç han

Burası Neresi? Pirinç Han, II. Beyazıd tarafından 1508 yılında, Yakup Şah ile Abdullah oğlu Ali yine cami ve imaretine katkı sağlamak amacıyla yapılmıştır. Önceden tahıl ve pirinç satılması sebebiyle Pirinç Hanı adını almış.  19. yüzyılın öncesine kadar yabancı tüccarlar konaklamaktaymış. Bu sebeple Bursa’ya gelen yabancı tüccarlar tarafından sıkla ziyaret edilmektedir. Yapının duvarları üç sıra tuğla ve moloz taşı ile örülmüş olup, yıllar içerisinde geçirilen depremler sonucu zarar görmüş ve çeşitli onarımlarla orijinal halini hala korumaktadır. Ayrıca zemin katı yeme içme yerleri olarak kullanılmaktadır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumAltıparmak, Cumhuriyet Cad./bilecik Sok. No:31, 16050 Osmangazi/Bursa

08:00-24:00

48-Kapalı Çarşı

kapalı çarşı

Burası Neresi? Orhan Gazi döneminde, hanların araları çatılar ile birleştirilerek kapalı çarşılar yapılmıştır. Sahaflar, Akatarlar, İvaz Paşa, Gelincik, Sipahiler, Karacabey Eski ve bakırcılar çarşıları eklenerek yıllar içerisinde son halini almıştır. 1958 senesinde yanmış ve tekrardan inşa edilen Kapalı Çarşı, orijinal halindeki gibi tek katlı değil iki katlı olarak yapılmıştır.
Emir Han’ın kuzeyinde yer alan dükkanlar ile oluşmaya başlanan, Bursa’nın en eski kısmı  Uzun Çarşı, 15. yüzyılda bu isimle adlandırılmaya başlanmıştır. Çarşı içerisinde; giyim dükkanları, şekerciler, bıçakçılar yer almaktadır. Günümüzde  tarihi atmosfer eşliğinde, yaygın olarak kuyumcuların yer aldığı çarşıda keyif alarak gezip alışveriş yapabilirsiniz.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumNalbantoğlu Mah, Kapalı Çarşı Cad., 16010 Osmangazi/Bursa

08:00-19:00

49-Eski İpek Hanı

ipek hanBurası Neresi? İpek Han’ı; Paytoncular, Arabacılar, Sultan Han, Eski İpek Han, Yeni İpek Han, Han-ı Hariri gibi çok çeşitli isimle duyarsanız şaşırmayın! 15. yüzyılda Yeşil Külliyesi’ne gelir sağlamak amacıyla inşa edilmiştir.  Bursa’da ipek alım satım işlerini yapıp üstüne büküm işlemlerine yapan kişilere kazaz denirmiş, dolayısıyla buraya Kazazhane’de denmiş.

Bursa’nın en popüler yerler arasında sıralanabilecek; Koza Han, Balibey Han ve Emir Han’ın içerisinde restoran ve kafeler mevcutken, İpek Han yalnızca küçük çay ocakları ve önlerine atılmış birkaç tabureden meydana gelmektedir.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumŞehreküstü, Ulucami Cd. No:77, 16050 Osmangazi/Bursa

50-Emirhan

emir han

Burası Neresi? Bursa’nın fethinden sonra Orhan Bey tarafından yaptırılan Emirhan, Ulu Cami’nin kuzeyinde bir zamanların at pazarının yer aldığı noktada bulunmaktadır. 1522 yılına dek Bezzaziye Hanı, Eski Bezazistan veya Bey Hanı olarak da adlandırılan han, son olarak Emir Bey Hanı ismini almıştır. Kesme taş ve tuğla ile yapılmış olan hanın 73 odasının önü de revaklıdır. Alt katı eşya deposu olarak kullanırken üst katlarda insanlar kalmaktadır. Gelenler hanın avlusunu gezebilir, çay ocaklarında oturabilir ve dükkanlarını ziyaret edebilirsiniz.

Google Haritalar'da Aç Google Hartalar’da Aç 

konumNalbantoğlu, Uzunçarşı Cd. No:11, 16010 Osmangazi/Bursa

51- Geyve Hanı

geyve hanı

Burası Neresi? Bir diğer adıyla Lonca Hanı olarak bilinen Geyve Hanı, 15 yy’da Hacı İvaz Paşa tarafından Yeşil Cami’ye gelir sağlaması amacıyla yaptırılmış olup, caminin Hacı İvaz Paşa tarafından yapılarak Sultan I. Mehmet’e temin edilmiştir. Yapıldığı ilk zamanlar Hacı İvaz Paşa olarak adlandırılmış ancak daha sonra Geyve Han’ı olarak değişmiştir. Sırasıyla Ütücüler Hanı, Payigah ve Lonca Hanı olarak da isimlendirilerek değişime uğramıştır. Geçmişten beri birçok kez restore edilip, orjinlliğini hala korumakta olan han; toplamda 56 odaya sahiptir. Burada, toptan tekstil ürünlerinin satıldığı dükkanlar yer alır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumNalbantoğlu, Süleyman Sk., 16010 Osmangazi/Bursa

07:00-23:0

 52-Fidan Hanı

fidan han

Burası Neresi? Mahmut Paşa tarafından yaptırılan han, diğer adlarıyla Mahmut Paşa veya Fidan Han olarak bilinmektedir. Merkezde bulunan han, İstanbul’daki Mahmutpaşa Külliyesi’ne gelir getirmesi amacıyla yaptırılmıştır. Toplamda 105 dükkana sahip olup, çoğu  kafe ve tekstil üzerine satış yapmaktadır.

53-Tuz Han

tuz han

Burası Neresi? Tuz Pazarı Caddesi’nde yer alan Tuz Han, Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan  Tarih ve Kültür Yolu Canlandırma Projesi kapsamında Çarşı Bölgesi’nde yaptığı çalışmalar kapsamında Bursa’ya kazandırılmıştır.

Osmanlı zamanında baharat ticaretinin önemli noktası olan bu han, dönem içerisinde meydana gelen deprem ve yangın gibi felaketlerinden etkilenmiştir. Bu sebeple belirli bir dönem depo olarak kullanılmış. Belediye tarafından restore edilmesi üzerine eski yapısına bürünmüştür. Artık depo olarak değil tekrardan eski ticari popülerliğine kavuşmuş olup, hizmetlerine devam etmektedir.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumOrhanbey, Tuz Pazarı Cd. 141-225, 16010 Osmangazi/Bursa

54-Balibey Han

balibey han

Burası Neresi? Osmanlı’nın ilk üç katlı hanı olan Balibey; Bursa’nın en önemli ticari yerlerinden biri olup, Hisar kapı atında yer almaktadır. Yenişehir’de bulunan  mescit ve imaretine gelir getirmesi amacıyla yaptırılmıştır. Yapının tamamı, bir kaç bölümü hariç günümüzde hala sağlam bir şekilde durmaktadır. Belediye tarafından restore edilerek diğer hanlar ile birlikte Bursa şehrine kazandırılmıştır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç

konumOsmangazi, 2. Osman Gazi Cd., 16040 Osmangazi/Bursa

55-Galle Han 

galle han

Burası Neresi? Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer alan han, Kanuni  Sultan Süleyman’ın sadrazamı Semiz Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır.  Koza ve Mahmutpaşa Hanları’ndn sonra üçüncü büyük han olan Galle, Anadolu’ya buğday göndermek amacıyla kullanılmaktaydı. Kesme taş ve tuğla ile örülmüş olan bu yapı, oldukça büyük hasarlar almıştır. 1690 ve 1844 yıllarında restore edilmiş olup, Cumhuriyet Caddesi tarafında ikiye bölünmüştür. Bu sebeple yalnızca yıkılmayan alt kat odaları farklı iş yerleri olarak kullanılmaktadır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç

konum Demirtaşpaşa, Eski Tahıl İçi Sk. No:14, 16220 Osmangazi/Bursa

56-Kapan Han 

kapan han

Burası Neresi? Merkezde Ulu Cami’nin batısında yer alan Kapan Han, 14. yy’da Sultan I. Murat tarafından yaptırılmıştır. Alım satım yapımı sırasında devletin vergi aldığı han anlamına geldiği biliniyor olup, belgelerde bir otel gibi kullanıldığı anlaşılmaktadır. Birçok kez onarılan yapı, avlu çevresinde iki katlı olarak inşa edilmiştir. Buranın tam karşısında Pars Bey tarafından inşa edilen Doğangözü Han’ı 1738 yılına kadar bulunmaktaymış. Ancak bu tarihten itibaren arsaya dönüştürülmüştür.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç

konumŞehreküstü, 16050 Osmangazi/Bursa

57-Kubbeli Han 

kubbeli han

Burası Neresi? Eski hal binası olarak inşa edilen han, Tuz Pazarı çarşısının ortasında yer almaktadır. Kubbeli Han’da bulunan 25 adet dükkanlarda;  süt ürünleri ve bakliyat satışları yapılmaktadır. Peynir, tereyağ, zeytin, bakliyat, pastırma, zeytinyağ, bal, pekmez ve daha çok çeşit şarküteri ürünleri mevcuttur. Ayrıca Bursa’nın ünlü iskender kebabının terayağı buradan satın alınmaktadır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç

konumOsmangazi, Uzunçarşı Cd., 16010 Osmangazi/Bursa

*Mimari Yapılar

58-İznik Hypoje Yeraltı Mezarları

iznik yeraltı mezarları

Burası Neresi? Hipoje adı verilen mezar odaları, toprağın altına yapılan ve neredeyse çok büyük bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır.  Bu nedenle Türkiye’deki günümüze ulaşabilmiş en iyi fresklerden bir tanesi olduğunu söylemek mümkün. Bu fresklerde; bitkisel ve geometrik motifler ve hayvan figürlerinden oluşur.

İçerisinde yer alan resimlerin renklerinin parlaklığı ve canlılığı hala ilk günkü gibi gözüküyor. Yer altı mezarını  hemen yakınında kayalıkların üzerine oyulan basamaklar yer almaktadır.  Nicaea Antik Kenti‘ndeki nekropolde cenaze törenlerinin yapıldığı yer olduğu tahmin edilmektedir.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç

konumElbeyli, 16890 İznik/Bursa

59-Saat Kulesi

tophane kulesi

Burası Neresi? 1905 yılında II. Abdülhamit’in tahta çıkışı şerefine yapılan Bursa Saat Kulesi, Tophane Parkı içinde yer almaktadır.  Bu noktadan görülen Bursa manzarası sebebiyle, belirli bir dönem boyunca yangın kulesi olarak kullanılmıştır. Yapı, 6 katlı olup, 33 metre yüksekliğe sahiptir. İsmini ise dört bir duvarda bulunan saatlerden almıştır.

Şu anda herhangi bir amaç için kullanılmayan Saat Kulesi, yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Orhan Gazi ve Osman Gazi’nin türbelerinin de burada yer alması buna katkı sağlıyor elbette. Bursa’nın simgesel noktaları arasında yerini alan bu yer Bursa tarihi yerler geziniz arasında yerini almalı!

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç

konumOsmangazi, Tophane Parkı, Yiğitler Cd., 16040 Osmangazi/Bursa

60-Yüzen Taşlar Heykeli

yüzen taşlar heykeli

Burası Neresi? Bursa’nın Altıparmak semtinde bulunan Yüzen Taşlar Heykeli,  Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin isteği üzerine kinetik heykeller üzerinde çalışmaları olan ve bu akımın öncüsü olarak kabul gören  Christian Tobin tarafından yapılmıştır. Toplamda 45 ton olduğu bilinen heykelin yükseliği ise 6.3 metredir.

Ülkede tek bu heykel, yüksekliği ile dünyada tek olma özelliğine sahiptir. Gemlik Ovaakça’da çıkarılan Diabas Taşı ile yaptığı heykelde, Osmanlı Taş Mimarisinin özelliklerini yansıtan bir çalışma ortaya koymuştur.

Heykelin üzerinde bulunan hareketleri taşların nasıl işlediğine dair ardında büyük bir mühendislik zekası yatıyor. Birbir ile hiç bir bağlantısı olmayan taşlar, yalnızca ağırlık merkezlerinin dengelenmesi ile suda oluşan basıncın yapmış olduğu kuvvet hareket ettirir.

Heykelin bir de ilginç bir benzetmesi vardır ki oda; Karagöz ve Hacivat‘tı temsil edişidir. Heykellerden bir tanesi  Karagözün hareketli ve hırçın yapısını simgeleyen tepesinden hızlıca fışkıran suları diğeri de Hacivat’ın bilge ve komik karakterini yansıtan taşın yan kısımlarından dalgalı olarak hareket eder. Yalnızca suyun gücüyle ile hareket eden heykeller ışıklandırma sonucu oluşan heykelin gölgesi de geleneksel Gölge Oyunları’na işaret etmektedir.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumMuradiye, Altıparmak Cd., 16050 Osmangazi/Bursa

61-Dikili Taş (Obelisk) 

dikili taş

Burası Neresi? Roma dönemi eseri M.S. 1. Yüzyılda yapılmış olup, Cassius Philiscus anısına yaptırılmıştır. Kaidenin üzerinde bulunan anıt, üzerine yerleştirilen toplam 5 farklı parçadan meydana gelmektedir. II. yüzyılda Asklepiodos’un oğlu L. Cassius Philiscus adına yapılmıştır. Altta kalın olarak başlayarak yukarı doğru çıktıkça incelen yapı, 6 parça ve 15.5 metre yüksekliğindedir.

Bu diki taş anıtın altında mezar bulunduğu ve hatta çevrede yapılan izinsiz kazılarda rastlanan iri moloz taş ve duvar izlerinin bulunması üzerine bir tümülüs mezar odası sitilinde yapılmış olduğunun göstergesidir. Halk arasında buaraya, “Beştaş” , “Dikilitaş” , “Nişantaşı” olarak  isimlendirilmektedir. Beştaş Anıtı, mezar odası ve üzerindeki sütun ile kendine özgü görülmeye değer bir mezar anıtıdır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç

konumİnikli, Elbeyli Köyü İç Yolu, 16890 İznik/Bursa

*Köprüler

62-Boyacıkulluğu Köprüsü

boyacıkulluğu köprüsü

Burası Neresi? Gökdere üzerinde yer alan Boyacıkulluğu Köprüsü, Bursalı bir tüccar olan Hoca Sinan tarafından 1433 yılında yaptırılmıştır. Yapımında moloz ve taş olup, yalnızca kemer kısmında kesme taşlar kullanılmıştır. Pek çok kez restore edilmiş ancak hala orjinalliğini korumaktadır. Şu an da hala köprü kullanılmaktadır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumKayhan, 2. Yağız Sk. No:32, 16230 Osmangazi/Bursa

63-Abdal Köprüsü

abdal köprüsü

Burası Neresi? Osmangazi ilçesinde yer alan köprü, Nilüfer Çayı’nın üzerinde yer almaktadır. 1969 senesinde yapımı tamamlanan köprünün Abdal Çelebi adındaki bir tüccarın yaptırdığı bilinmektedir. Orjinalinde on iki gözlü olacak şekilde inşa edilmiş ancak her iki ucu toprak altında kalmıştır. 64 metre uzunluğunda ve ve 4. 75 metre genişliğe sahip köprü, 1978 yılından sonra restore edilerek trafiğe kapatılmıştır. Bursa’daki tarihi köprüler içerisinde kendine özgü yapısını hala korumaktadır.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumSırameşeler, Hürriyet Cd., 16170 Osmangazi/Bursa

64-Irgandı Köprüsü

ırgandı köprüsü

Burası Neresi? II. Murad döneminde Irgandı Ali oğlu tüccar Hoca Muslihuddin tarafından Hacı İvaz Paşa’nın vakfiyesinde şahit gösterdiği Abdullah oğlu Timurtaş’a yaptırıldığı var sayılmaktadır. Irgandı Köprüsü‘nün üzerinde toplamda 32 dükkan bulunmaktadır. Yalnız Bursa’ya gelen Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, burada 200 dükkanın olduğunu söylemiştir. Bu dükkanların kuzeydoğusunda mescid, diğerleri ise ahır ve depo olarak kullanılmıştır. 1855 depreminde hasar gören köprünün üzerinde çarşı, 19. Yy’da konut şeklinde ahşap dükkanlar üstü açık bir çarşı haline getirilmiştir.

Google Haritalar'da Aç Google Haritalar’da Aç 

konumKurtoğlu, Gökdere Blv. No:14, 16360 Yıldırım/Bursa

*Bursa Gezisinde Kullanabileceğiniz Kart ve Biletler 

Tarihi ve coğrafi kültürüyle zengin bir at yapıya sahip olan Türkiye’de bulunan tüm müze ve ören yeri Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından satışa sunulan Müzekart ile ziyaret edilebilirsiniz. Bakanlığa bağlı olan 323 müze ve ören yerlerine 1 sene boyunca sınırsız giriş imkanına sahip olabiliyorsunuz. Kartın çeşitleri;

-Museum Pass Türkiye 

Museum Pass iile müze ve ören yerlerini ilk giriş zamanınızdan itibaren 15 gün boyunca ziyaret edebiliyorsunuz. Fiyatı ise 375 TL’dir.

-Müzekart+

Müzekart+ ile ise tüm müze ve ören yerlerine, ilk giriş yaptığınız günden itibaren 1 yıl boyunca sınırsız giriş hakkına sahipsiniz. Fiyatı 70 TL’dir.

Nasıl Alınır? Tüm kart basım istasyonlarından, fotoğraflı T.C. kimlik kartı, pasaport ya da sürücü belgesi ile Müzekart’ınızı alabilirsiniz. Ya da web sitesi üzerinden alarak 5 gün içerisinde adresinize teslim edilmektedir.

** Farklı kart ve fiyat bilgisi için detaylı bilgi alabilirsiniz. 

DÜŞÜNCELERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN, YORUM YAZIN!

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.