Kayseri Kalesi

Türkiye’nin en gelişmiş kentlerinden Kayseri, Selçuklu’dan kalan en değerli miraslardan biri.

Sanayi ve ticaretin Anadolu’daki merkezi Kayseri, yetiştirdiği isimlerle ve tarihiyle de göze çarpan bir şehir. Asurlar, Lidyalılar, Persler, Romalılar derken, Selçuklu Devleti ile Türk yurdu haline gelen Kayseri’de görülmesi gereken birçok tarihi yapı mevcut.

Tarihi Yerler

1. Gereme Harabeleri

gereme harabeleri

Erciyes Dağı’nın güney eteklerinde bulunan Gereme Harabeleri, Kayseri’de Hristiyanlık dönemine ait en önemli yapılardan biri. Hititlerden itibaren yerleşim olduğu bölgedeki harebeler Bizans dönemine ait. Eski adı “Spistra” olan Gereme’de Hz. İsa’nın havarisi Aziz Paul’un dini amaçlarla bölgeye geldiği biliniyor. Aziz Paul’un gelişinden sonra bölgede din savaşları baş göstermiş, savaşa destek vermek isteyenlerin de şehre gelmesiyle bölge nüfusu artmış.

Yaşanan depremler sonucunda bölgedeki birçok yapı günümüze kadar ulaşamamış ya da ciddi hasar almış. Gereme Harabeleri ise tüm hasarlara rağmen tarihe ışık tutmaya devam ediyor.

2. Ağırnas Yeraltı Şehri

ağırnas yeraltı şehri

Mimar Sinan’ın doğduğu Ağırnas’ta bulunan yer altı şehrinin kuruluşu yaklaşık 3000 yıl öncesine dayanıyor. I. ve XIII. yüzyıllar arası özellikle Hristiyan nüfus tarafından kullanılan şehir, bazı eklemeler yapılarak genişletilmiş. Selçuklu dönemine ait bir kayıt bulunmasa da, Osmanlı dönemi kayıtlarında Ağırnas farklı dinlere mensup insanların yaşadığı bir köy olarak geçiyor.

3. Karatay Kervansarayı

karatay kervansarayı

Karatay Kervansarayı, Kayseri’deki en önemli Selçuklu mirasların biri. Kervansaray, ilk olarak dış cephesinde bulunan taş işlemeleri dikkat çekiyor. 1240 yılında Selçuklu veziri Celaleddin Karatay tarafından yaptırılan kervansarayın kışlık ve yazlık olarak iki bölümü bulunuyor. Kervansarayın yazlık kısmı büyük bir avludan oluşurken, kışlık kısmı ise tamamen kapalıdır. Karatay Kervansayarı’nda Selçuklu dönemi ve öncesindeki Orta Asya kültürüne ait birçok detay görmeniz mümkün.

4. Hunat Hatun Medresesi

hunat hatun medresesi

Hunat Hatun Medresesi, I. Alaeddin Keykubat’ın karısı Hunat Hatun tarafından 1237 yılında inşa ettirilmiş. Kayseri’nin merkezinde yer alan medrese, uzun yıllar arkeoloji müzesi ve etnografya müzesi olarak kullanılmış. Sıra sıra dizilmiş dersliklerden oluşan medrese, günümüzde ise hediyelik eşyaların satıldığı çarşı olarak hizmet veriyor. Selçuklu mimarisinin belirgin özelliklerine sahip Hunat Hatun Medresesi, Kayseri turunuzda yorgunluğunuzu atmak için en ideal yer.

5. Kayseri Kalesi

kayseri kalesi

Kayseri’nin göbeğinde tarihin en önemli tanıklarından biri olan Kayseri Kalesi, M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Gordianus tarafından yaptırılmış. Romalılardan sonra Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından kullanılan kale, günümüze kadar ulaşmıştır. Kayseri Kalesi, iç kale ve dış kale olmak üzere ikiye ayrılır. Dış kalede Selçuklu Sultanı Keykubad hakkında iki kitabe yer alıyor. İç kalede ise; Osmanlı dönemine ait bir cami ve hala kullanılan bir çarşı mevcut.

6. Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi

surp klikor lusaroviç kilisesi

Farklı dinlere mensup insanların yüzyıllardır yaşadığı Kayseri’nin çok kültürlülüğünün göstergelerinden biri de Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’dir. 1191 yılında inşa edilen ibadethane, Anadolu’daki en eski Ermeni-Ortodoks kilisesi olarak biliniyor. Sadece Hristiyan kesime değil, her inançtan insana turizm amaçlı kapıları açıl olan kilise, bugünlere kolay gelmemiş. Birkaç kez yıkılma tehlikesi yaşayan yapı, bölgede yaşayan Ermenilerin onarımlarıyla günümüze kadar ulaşmış omasının yanında, hala ibadete açıktır.

7. Şahruh Köprüsü

şahruh köprüsü

Sarıoğlan ilçesinde bulunan Şahruh Köprüsü, Dulkadiroğulları’ndan kalan bir eser. Alaüddevle Bozkurt Bey’in oğlu Şahruh Bey tarafından yaptırıldığı düşünülen köprünün yapımı, 15. yüzyılın sonlarına doğru tamamlanmıştır. Dönem dönem gerçekleştirilen onarım çalışmalarıyla günümüze kadar ulaşan köprünün bir kitabesi de bulunuyor; ancak söz konusu kitabe şu an Sivas Müzesi’nde sergileniyor. Korkuluk taşları arasındaki çukur taşına sırtı dönük bir şekilde dilek tutup Kızılırmak’a taş atmak, köprünün bir geleneği haline gelmiş durumda.

8. Kültepe Antik Kenti

kültepe antik kenti

Hititlerin Anadolu’da kurduğu ilk şehir olan Kültepe, ilklerin şehri olarak da biliniyor. Anadolu’daki ilk yazılı tabletlerin bulunduğu kent, aynı zamanda dünyanın ilk organize ticaret merkezi olma özelliğine sahip. Hatta günümüzde Kayseri’nin ticaret ile anılmasının nedeninin de Kültepe olduğu ileri sürülüyor. Ayrıca Kültepe Ören Yeri’nde Asurlardan kalan çivi yazısıyla yazılmış tabletlerin yanı sıra; Hititlere ait yönetim binalarının, dini yapıların ve atölyelerin kalıntılarını görebilirsiniz.

9. Soğanlı Harabeleri

soğanlı harabeleri

Soğanlı Harabeleri, Kayseri’de Selçuklu döneminden öncesine ait yapılardan biridir. Roma döneminde kaya kilisesi ve mağaraların olduğu bölge, Bizans döneminde kilise ve yerleşim yeri olarak kullanılmış. Bölgede yer alan 50’ye yakın kilise içinde Karabaş, Tokalı, Yılanlı ve Aziz Barbara Kiliseleri günümüze kadar ulaşmıştır. Bu kiliselerin içinde yer alan ikonalar günümüzde harabeleri ziyaret edenlerin en çok ilgisini çeken eserlerdir.

10. Melikgazi Kalesi

melikgazi kalesi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yer alan Melikgazi Kalesi, Bizanslılar tarafından yapılmış. Danişmendler, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından da kullanılan kale, konumu itibariyle tarih boyunca önemini korumuş. Zamantı ve Elbistan yolunun kontrolünü sağlamak için kullanılan Melikgazi Kalesi, Osmanlı ve Selçuklu dönemindeki onarım çalışmalarına rağmen günümüze harap olmuş bir şekilde ulaşmıştır.

11. Avugunlu Medresesi

avgunlu medresesi

Mimar Sinan Parkı içerisinde yer alan Avgunlu Medresesi, hangi yılda inşa edildiği tam olarak bilinmese de 13. Yüzyılda yaptırıldığı düşünülen tarihi bir yapı. Tek katlı, iki eyvanlı, revaklı avlulu asimetrik bir plan üzerine kurulu yapı, şehrin en eski tarihi yerlerinden biri olarak gösteriliyor. Medrese avlusuna inmek için ise merdivenlerden inmeniz gerekli.

12. Emir Erdoğmuş Kümbeti

emir erdoğmuş kümbeti

Seyyid Burhaneddin Türbesi’nin hemen güneyinde türbe binasına bitişik şekilde konumlanmaktadır. Tatarhaniler Türbesi olarak da anılan Emir Erdoğmuş Türbesi, 14. yüzyılın ortasında Eretnaoğulları zamanında yaptırılmış tarihi bir yapı.

13. Şifahiye Ve Giyasiye Medresesi ( Selçuklu Müzesi)

şifahiye ve giyasiye medresesi

I.Gıyaseddin Keyhüsrev’in kız kardeşi Gevher Nesibe Sultan’ın vasiyeti üzerine yaptırılan ‘’Şifahiye’’ Osmanlı döneminde medrese olarak kullanılmış. 1. Dünya Savaşı’nın ardından 1960’lı yıllara kadar boş bırakılan medrese binası, bu tarih itibariyle onarılmış ve müze haline getirilmiş. Günümüzde Selçuklu dönemine ait pek çok eserin sergilendiği Selçuklu Müzesi, pek çok ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Müzeler

14. Güpgüpoğlu Konağı Etnografya Müzesi

güpgüpoğlu etnografya müzesi

1417-1419 yılları arasında inşa edilen Güpgüpoğlu Konağı, 1995 yılında yapılan düzenlemelerle Etnografya Müzesi haline getirilmiştir. Gelin odası, harem odası, misafir odası gibi alanlarla Anadolu’nun eski Türk devletleri Osmanlı ve Selçuklu Devleti’ne ait yaşam tarzın yansıtıyor. Üst kata çıktığınızda ise Osmanlı dönemine ait cam işlemelerini, ahşap ve madeni eserleri görmeniz mümkün.

Google Haritalarda Aç

 15 Nisan / 2 Ekim 09:00-19:00, 3 Ekim/14 Nisan 09:00-17:00

Ücretsiz

15. Kayseri Arkeoloji Müzesi

kayseri arkeoloji müzesi

Osmanlı döneminde Anadolu’daki taşınabilir eserlerin İstanbul’a getirilmesinin emredilmesiyle, Kayseri’deki birçok eser de payitahtın yolunu tutmuş. Hasar görmeden taşınması o dönem için zor olan Kayseri’deki diğer eserler ise Kayseri Lisesi’nde korunmaya başlanmış. 1969 yılından itibaren günümüzdeki binasında hizmet veren Arkeoloji Müzesi’nde Hitit dönemine ait heykeller, Roma ve Bizans dönemine ait lahitler ve küpler sergileniyor. Müzede yer alan en dikkat çekici eser ise Herakles’in lahti.

Google Haritalarda Aç

38030 Melikgazi/Kayseri

 15 Nisan / 2 Ekim 09:00-19:00, 3 Ekim/14 Nisan 09:00-17:00

Ücretsiz

16. Kayseri Atatürk Evi Müzesi

kayseri Atatürk Evi Müzesi

Kurtuluş mücadelesinin ilk adımlarının atıldığı günlerde Sivas Kongresi’nin ardından Mustafa Kemal Atatürk, 19-20 Aralık tarihlerinde Kayseri’yi ziyaret etmiş. Bu ziyaret esnasında Gazi’nin konakladığı İmamizade Raşit Ağa Konağı, Kültür Bakanlığı tarafından 1983 yılında Atatürk Evi Müzesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. Müzede dönemin mobilyalarının yanı sıra, Atatürk’ün balmumu heykeli ve ziyaretine ait belgeler de sergileniyor. Girişin ücretsiz olduğu müzenin ziyaret saatleri de Arkeoloji Müzesi ile aynı.

Google Haritalarda Aç

38350 Melikgazi/Kayseri

 Cumartesi Pazar Kapalı / 08:30-18:00

Ücretsiz

17. Ahi Evran Müzesi

Ahi Evran Müzesi

13. yüzyılda Horosan’dan Anadolu’ya gelen ve esnafın teşkilatlanmasını sağlayan Ahi Evran’a bir vefa örneği olan bu müze, Türkiye’de bulunan ilk esnaf ve sanatkarlar müzesi olma özelliğini taşıyor. Tarih boyunca Kayseri’deki esnaflar tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği müze, haftanın her günü 8.00-17.00 arasında ücretsiz olarak ziyarete açık.

Google Haritalarda Aç

38230 Melikgazi/Kayseri

Pazartesi Kapalı / 08:00-17:00

Ücretsiz

18. Selçuklu Uygarlığı Müzesi

selçuklu uygarlığı müzesi

Çifte Medrese olarak bilinen yapı, I. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından kardeşi Gevher Nesibe Sultan adına yaptırılmış. Uzun bir süre harap halde olan medrese, 1960 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları ile günümüzdeki halini almıştır. 1980 yılından itibaren Tıp Tarihi Müzesi olarak kullanılan medrese, 2012 yılında belediyeye devredilmiş ve 2014 yılından bu yana Selçuklu Uygarlığı Müzesi olarak hizmet vermeye başlasa da tıp müzesine ait eserler sergilenmeye devam ediyor.

Müzenin büyük bir bölümü ise Selçuklu dönemine ait sanat eserleri, etnografik ögeler ve Kayseri ile Selçuklu arasındaki bağı anlatan eserler gösterime sunulmuş. Tüm bunların yanı sıra, çocuklara Selçuklu dönemini anlatmak için çocuk odaları da müzede yer alıyor.

Google Haritalarda Aç

38010 Kocasinan/Kayseri

 Pazartesi Kapalı / Yaz Dönemi; 09:00-19:00, Kış Dönemi; 09:00-17:00

Yetişkin 2₺, Öğrenci 1₺

19. Kadir Has Kent ve Mimar Sinan Müzesi

kadir has kent ve mimar sinan müzesi

Kayseri’nin sembol isimlerinden Kadir Has’ın katkılarıyla açılan Kent ve Mimar Sinan Müzesi, önce modern mimarisiyle sizi etkiliyor. Modernizm sadece müzenin dış cephesinde değil içerisinde de devam ediyor. 6 kattan oluşan müzenin girişinde takacağınız kulaklıkla, önünden geçtiğiniz monitörlerin farklı dillerdeki anlatımlarını dinleyebilirsiniz.

Türk mimarisinin en önemli şahsı Mimar Sinan’ın eserlerini inceledikten sonra, müzedeki diğer katlarda yer alan cafe ve restoranlarda da vakit geçirebilirsiniz.

Google Haritalarda Aç

 

 Pazartesi Kapalı / 08:00-17:00

Yetişkin 2₺, Öğrenci 1₺

Diğer

20. Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi

Kayseri Lisesi Milli Mücadele Lisesi

Kurulduğu yıldan itibaren bölgedeki misyoner okullarıyla rekabet eden Kayseri Lisesi, Birinci Dünya Savaşı’nda diğer birçok okulda olduğu gibi vatan savunmasına giden öğrencileri ile kahraman okullarımızdan biri. 1921 yılında mezun vermeyen okulun bahçesinde, şehit olan öğrencilerin anılarını yaşatmak için bir anıt bulunuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ziyaret ettiği lise, 2016’da bu hikayelerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla Milli Mücadele Müzesi olarak hizmet vermeye başladı.

Google Haritalarda Aç

38050 Melikgazi / KAYSERİ

 Pazartesi Kapalı / 09:00-17:00

Yetişkin 2₺, Öğrenci 1₺

Diğer

21. Ali Dağı

ali dağı

Türkiye’nin en önemli paraşüt merkezlerinden biri olarak gösterilen Ali Dağı, Talas ilçesinin güneyinde kent merkezine 10 kilometre mesafede konumlanıyor. Yamaç paraşütçülerinin 5 bin metreye kadar yükselmesine ve 150 kilometre uzağa uçabilmesine olanak sağlar.

Bu nedenle de pek çok yamaç paraşütü şampiyonasına ev sahipliği yapmaktadır. Yerli yabancı spor tutkunu birçok turisti ağırlayan dağ, aynı zamanda Kayseri’nin en güzel doğa manzaralarına sahip bir gezi noktası.

22. Engir Gölü

engir gölü

Koramaz Vadisi eko sistemi içerisinde yer alan Engir Gölü, doğal bir sit alanı olmakla birlikte sahip olduğu canlı çeşitliliği ile birlikte kent merkezine tertemiz oksijen sağlıyor. Turna balığı, kaplumbağa, onlarca tür kuş, yılan, tilki, domuz vb. pek çok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin en büyük kuş yaşam alanlarından biri olan Engir Gölü Sazlıkları ve Kuş Cenneti, bölgeye gelen pek çok turistin de mutlaka uğradığı gezi noktaları arasında. Ailenizle birlikte keyifli saatler geçirebileceğiniz kuş cennetinde toplamda 140 kuş türü yaşıyor.

23. Talas

talas

M.Ö. 1500’lü yıllara dayanan tarihiyle Kayseri’nin en eski ilçelerinden biri olan Talas, Danışmentliler, Selçuklular, İlhanlılar ve Karahanlılar gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İleriki yıllarda Rumların yaşadığı ilçe, Cumhuriyet’in kuruluş yılı itibariyle Rum ve Ermeniler’in göç etmesiyle yeniden Türklerin yaşadığı bir yerleşim yeri haline geliyor.

Kayseri’nin güneydoğusunda, ünlü Erciyes Dağı’nın eteklerinde yer alan Talas ilçesi, engebeli coğrafyası ve muazzam manzaralarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Erciyes Üniversitesi’nde okumak için diğer illerden şehre gelen öğrencilerin ise, konakladığı semt olarak biliniyor.

24. Erciyes Dağı

erciyes dağı

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden birine ev sahipliği yapan Erciyes Dağı, yerli yabancı turistlerin her yıl kış aylarında akın ettiği muhteşem bir doğal güzellik.Zirvesinde yaz kış eksik olmayan karı, bulutları adeta delen zirvesiyle görenleri kendine hayran bırakan dağ, İç Anadolu Bölgesi’nin 1., Türkiye’nin ise 5. en büyük dağı olarak kayıtlara geçmiş.

Yaz aylarında yayla turizmini göreceğiniz Erciyes Dağı’nda kış aylarında nefes kesen kayak maceraları sizleri bekliyor. Erciyes Dağı’nın pek çok hikayeye konu olduğu da aşikar. Dağın sönmüş bir volkan olduğu çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Dikkat çeken bir bilgi ise 30 milyon yıl önce aktif olan volkanda yaşanan patlamaların, Kapadokya’yı oluşturduğu!

Dağcılık, buzul tırmanışları ve daha pek çok spor aktivitesi için yüzlerce misafir ağırlayan Erciyes Dağı’nı yaz aylarında ziyaret edecekseniz oldukça keyifli olan trekking turlarına katılmanızı tavsiye ederiz.  Buradan yürüyüşle Kapuzbaşı Şelalerini görme şansı elde edebilirsiniz.

25. Kapuzbaşı Şelalesi

karpuzbaşı şelalesi

Kayseri’de mutlaka görmeniz gereken olmazsa olmaz yerlerden biri Kapuzbaşı Şelalesi. Öyle bir ünü var ki… Dünyanın en yüksek ikinci şelalesi olarak biliniyor ve muhteşem manzaralar sunuyor ziyaretçilerine. Yahyalı İlçesi, Küçükçakır Köyü’nün kuzey bölümündeki Ensenin Tepesi’nde yer alıyor. Ulaşımı biraz zahmetli…

Neredeyse 3 saat süren bir yolculuk sonrası ulaşıyor şelaleye. Günümüzde yapılan asfaltlanma çalışmaları sonucu mesafe 1.5 saate indirilmiş. Yılın her mevsiminde gür akan suyu ile yan yana akan 7 şelaleye sahip. Doğanın bize bir armağanı olarak nitelendirebileceğimiz Kapuzbaşı Şelaleleri, etrafında yer alan piknik alanları ve Kayseri’nin en iyi trekking parkuruna sahip olmasıyla da meşhur.

Google Haritalarda Aç

 38500 Yahyalı/Kayseri

Otomobil 15₺

26. Sultan Sazlığı Milli Parkı

sultan sazlığı

Sultan Sazlığı, sonradan milli parka çevrilmiş şehrin nadide güzelliklerinden biri. Yahyalı, Develi ve Yeşilhisar ilçelerinin sınırları içerisinde yer alan Sultan Sazlığı Milli Parkı, ev sahipliği yaptığı endemik bitki türleri ve sayısı 301’i bulan kuş türü ile turistik bir gezi noktası haline gelmiş.

Erciyes Dağı’nın güneybatısında bulunan park, Develi Ovası’na geldiğinizde görebileceğiniz etkileyici bir doğal güzellik. Tatlı su ve tuzlu su ekosistemlerini bir arada bulunduran Sultan Sazlığı, Afrika ve Avrupa arasında iki ana kuş göçü yolunun da kesişim noktası

Google Haritalarda Aç

 38400 Develi/Kayseri

1 Yetişkin 5₺, Otomobil 15₺

  • Sultan Sazlığı Sandal Turu Fiyatları: 5-6 kişi 30 dakika kısa tur 50₺
  • Sultan Sazlığı At Binme: 20 Dakika 20₺
  • Fayton Kiralama: 15 dakika, 4 kişi, 30₺

27. Derebağ Şelalesi

derebağ şelalesi

Derebağ Kasabası’nda yer alan Derebağ Şelalesi, Yahyalı İlçesi’ne 10 kilometre mesafede yer alan önemli turistik gezi noktalarından biri. 15 metrelik yükseklikten dökülen şelale suyu, neredeyse yaz kış gürül gürül akar. Şelalenin su şırıltısı ve muhteşem manzarası eşliğinde hemen yakınında yer alan kır kahvesinde, vakit geçirmenizi de tavsiye ederiz. Şelaleye giden yolda uzun yürüyüşler yapabilir, muazzam fotoğraflar çekilebilirsiniz.

Google Haritalarda Aç

Derebağ, 38500 Yahyalı/Kayseri

 1 Yetişkin 4₺, Otomobil 12₺

 28. Kıranardı Mesire Alanı

kıranardı mesire alanı

Hisarcık yolu üzerinde yer alan Kıranardı Mesire Alanı, özellikle yerli halkın sıklıkla ziyaret ettiği huzur verici gezi noktalarından biri. Mesire alanının yer aldığı konumdan hem Erciyes’i hem de Hisarcık’ı fotoğraflama imkanı bulabilirsiniz.

29. Kayseri Kapalı Çarşı

kayseri kapalı çarşı

İstanbul’un ünlü Kapalı Çarşısı’ndan sonra ülkemizin en büyük kapalı çarşısı olan Kayseri Kapalı Çarşısı, 15. yüzyılda inşa edilmiş bir Osmanlı yapısı. İçerisinde farklı çarşılara bölünen ve yalnızca 1 kitabeye sahip olan çarşının, 1844 yılında Hacı Efendi tarafından yaptırıldığı biliniyor.

1870 yılında çıkan büyük yangın sonucu neredeyse tamamı harap hale gelen çarşı Osman Paşa tarafından yenilenmiş ve 1907 yılından bu yana iki binden fazla dükkan ve mağazasıyla hizmet vermeye devam etmektedir. Kıyafetten tutun da ziynet eşyalarına kadar pek çok ihtiyacınıza yanıt bulabileceğiniz çarşı içerisinde, yöreye özgü yerel yiyecekler ve yöresel ürün satan tezgahlarla da karşılaşmanız mümkün.

30. Mazakaland Eğlence Merkezi

makazaland eğlence merkezi

Erciyes Dağı eteklerinde kurulmuş ilk şehir Mazakaland, şimdilerle ismini doyasıya eğlencenin kapılarını aralayan Mazakaland Eğlence Merkez’inde vermiş. 70 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu eğlence merkezinde, kentte daha önce yaşamış olan 4 uygarlığa göre 4 ana bölüm olarak dekore edilmiş. Mazakaland içerisinde go-kart, hızlı tren, discovery, Erciyes, Super Jumper, gondol, materon, zincir, mega disco, kule gibi pek çok eğlence noktası yer alıyor.

Kayseri gezilecek yerler yazımızı beğendiyseniz ve eklemek istediğiniz başka gezilecek tarihi ve doğal yerleri var ise, aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. 🙂

1 YORUM

  1. Merhaba Bilet Bayi ekibi,
    Kayseri’de yamaç paraşütü yapan bir spor kulübüyüz. Eğer bir gün ekibinizin yolu Kayseri’ye düşerse bize ulaşın. Size yamaç paraşütü deneyimi yaşatmak istiyoruz! Güzel yazı için teşekkürler. 🙂

DÜŞÜNCELERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN, YORUM YAZIN!

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.