Medine

Medine, Suudi Arabistan’ın Hicaz bölgesinde, Mekke’nin kuzeyinde bulunan bir şehirdir. Kızıldeniz’e 130 km, Mekke’ye ise 350 km uzaklıkta olan şehir Uhud ve Air dağlarıyla çevrelenmiştir. 589 kilometrekarelik bir yüz ölçümüne sahip olan Medine’nin nüfusu 2010 yılı verilerine göre 1,1 milyondur. Bu oranla Riyad ve Cidde’den sonra ülkenin üçüncü büyük kentidir. Bunun yanı sıra İslam âlemi için Mekke’den sonra en önemli ikinci kutsal şehir olan Medine, her yıl binlerce Müslüman tarafından hac ve umre ibadetini gerçekleştirmek adına ziyaret edilmektedir. 622 tarihinde Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicretinden önce Yesrib adıyla bilinen şehir, hicretten sonra Medinet’ül Münevvere (aydınlanmış şehir) olarak anılmaya başlanmıştır. Medine, Hz. Muhammed’in yaşamının geri kalanını geçirdiği ve İslam'ın yeryüzüne yayılmaya başladığı bir Peygamberler Şehri’dir. Medine’nin bir diğer önemi, Hükümet yapısının ve İslami ekonomi modelinin geliştirildiği şehir olarak tarihteki ilk İslam devletine başkentlik yapmış olmasıdır. Verdiği sözü tutmak için öldüğü güne (8 Haziran 632) kadar Medine’de kalan Hz. Muhammed’in mezarı da burada (Mescid-i Nebevi) bulunmaktadır.

SON EKLENENLER