Elazığ’ın Tarihi Yerleri | 19 Farklı Tarihi Durak

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Elazığ köklü bir tarihi geçmişe sahiptir. Hazırladığımız Elazığ’ın tarihi yerleri yazımızda da şehrin köklü tarihine keyifli bir yolculuk yapıyoruz…

Elazığ tarihi hakkında; Elazığ şehri, ilk olarak bugünkü Harput Kalesi’nin bulunduğu tepenin eteklerinde kurulmuştur. Harput kelimesi Ermenice “kayalık kale” anlamına gelmektedir. Tarihi kaynaklara göre Harput’un en eski yerlileri Hurri halkı olmuştur. Hurrilerin MÖ 2000’li yıllarda bölgeye yerleştiği tahmin edilmektedir. MÖ 9. yüzyılda ise bölgede en uzun süre hakimiyet kuran topluluklardan Urartular bölgeye yerleşmiştir.

Harput ve çevresindeki Türk hakimiyeti, Malazgirt Zaferi’nin ardından 1085 senesinde gerçekleşmiştir. Çubuk Bey tarafından fethedilen bölge daha sonra çeşitli Türk toplulukları tarafından ele geçirilmiş ve 1516 senesinde gerçekleşen Çaldıran Savaşı ile Osmanlı Devleti Yavuz Sultan Selim tarafından bölgeyi ele geçirmeyi başarmıştır.

Uzun süre şehir merkezi Harput olarak kalmış ve 1800’lü yılların sonlarına doğru merkez, günümüzdeki Elazığ’ın merkezine taşınmıştır. Şehir, Kurtuluş mücadelesinin başlatılmasına karar verilen il olması nedeniyle yakın Türk tarihi açısından da çok önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyet döneminin başında şehri ismi “Elaziz” olarak kabul görmüş ve Atatürk’ün isteği ile “azığı bol il” anlamına gelen “Elazık” şeklinde değişmiştir. Sonrasında ise alınan kararla şehrin ismi “Elazığ” olarak kabul edilmiştir.

Elazığ’ın en ünlüleri; Tarihi Kapalı Çarşı, Harput Kalesi, Eski Hükümet Konağı gibi yerler Elazığ’ın simge tarihi yerler arasında bulunmaktadır.

Elazığ gezi tavsiyesi; Elazığlılar ağzının tadını bilir ve yemek konusunda kendilerine has bir kültür oluşturmayı başarmışlar. Özellikle etle yapılan yemekler gerçekten oldukça başarılı. Bu nedenle Elazığ gezisi için tavsiyeler istiyorsanız öncelikle Elazığ’ın yöresel yemekleri ile mutlaka tanışmanız gerektiğini belirtelim.

Elazığ’ın en tarihi yerleri arasında Harput ilk sırada alıyor. Bu nedenle Elazığ gezi planı yaparken en geniş zaman dilimini Harput bölgesine ayırmanız mantıklı olacaktır. Hazar Gölü ise es geçilmemesi gereken önemli doğal güzelliklerin başında gelmektedir.

*Ayrıca ulaşım konusunda bakınız: Elazığ Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Ulaşım Rehberi

Müzekart; Elazığ tarihi yerler geziniz esnasında Müzekart kullanmanızı gerektirecek herhangi bir ziyaret noktası bulunmadığı için satın almanız gerekmiyor.

Mimari Yapılar

1. Eski Hükümet Konağı

eski hükümet konağı
Görsel Kaynak: kulturportali.gov.tr

Burası neresi? Tarihi devlet binasının 1896 senesinde Vali Enes Paşa tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. Bina, Osmanlı döneminin son zamanlarında ortaya konulan önemli eserlerden biri olarak kabul edilmektedir. 970 metrekarelik bir alanda inşa edilen bina, 2 katlı bir plana sahiptir. Bodrum katı da dahil ettiğimizde bina toplam 3 kattan oluşmaktadır. 33 odası bulunan hükümet konağının inşasında çoğunlukla kesme taşlar tercih edilmiştir.

1973 senesinde “taşınmaz kültür varlığı” olarak tescil edilen bina, 1984 senesinde kadar hükümet konağı olarak kullanıldıktan sonra 2007 senesinde kadar emniyet birimleri tarafından kullanılmıştır. 2007-2009 seneleri arasında restore edilen yapı, günümüzde valilik binası olarak hizmetine devam etmektedir.

Neden gitmeliyim? 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Eski Hükümet Binası, günümüzde şehrin ayakta kalmış önemli tarihi eserleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle Elazığ gezisi sırasında bu güzel mimari yapıyı da görmenizi öneriyoruz.

 • Adres: Merkez, Elazığ
 • Ziyaret saatleri: 08.00-17.00
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

Kaleler

2. Harput Kalesi

harput kalesi

Burası neresi? Elâzığ Ovası’nda bulunan Harput Kalesi, Urartuların tarihi mirasıdır. Kalenin MÖ 8. yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir. Kale, MÖ 6. yüzyılda Persler, sonrasında ise sırasıyla Part, Roma, Sasani, Bizans ve Sasaniler arasında paylaşılamamış ve kale uğruna pek çok mücadele verilmiştir. Kalenin hakimiyeti 11. yüzyıla kadar Bizanslılarda olmuştur. Bu tarihten itibaren çeşitli Türk beylikleri ele geçirmiş ve 1234 senesinde Selçuklular kaleye hakim olmuştur. 1515 senesine gelindiğinde ise kale ve çevresi Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir.

Halk arasında süt kalesi olarak bilinmektedir. Bu ismin sebebi ise bir efsaneye dayanmaktadır ve kalenin yapımı esnasında su kıtlığı yaşandığından dönemin hükümdarının emriyle kalenin harcının su yerine sütle yapıldığı rivayet edilmektedir. Dikdörtgen yapılı kale, iç ve dış olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Kalenin içinde insanların ihtiyaç duyabileceği bir çok yapı bulunmaktadır ve bu durum kalenin bir yaşam alanı amacıyla inşa edildiğini göstermektedir. Kalenin inşası esnasında çoğunlukla kesme taş ve doğal kayalar kullanılmıştır.

Neden gitmeliyim? Tarih boyunca kuşatılması oldukça zor kalelerden biri olarak ün yapan Harput Kalesi, Elazığ’ın tarihinde yolculuk yapmak için tercih edilebilecek önemli duraklardan bir tanesidir.

 • Adres: Harput, 23350 Elâzığ Merkez/Elazığ
 • Ziyaret saatleri: Gün boyu
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

Köprüler

3. Tarihi Palu Köprüsü

palu köprüsü

Burası neresi? Yapım tarihi tam olarak bilinmeyen Palu Köprüsü’nün, yapım tekniği ve kullanılan malzemeler incelendiğinde Selçuklu dönemi eserlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Köprüdeki yılların verdiği yorgunluğu üzerinden atmak amacıyla 2010 senesinde restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 4,5 metre genişliği bulunan köprünün uzunluğu ise 193 metredir ve dokuz göze sahiptir. Nehrin iki yakasını birbirine bağlayan tek köprü olması nedeniyle geçmişte köprünün stratejik açıdan büyük öneme sahip olduğu düşünülmektedir.

Neden gitmeliyim? Burası, Türkiye’nin en gösterişli 13 köprüsü arasında gösterilmektedir ve günümüzde fotoğraf çekmek için değerlendirilebilecek Elazığ’ın önemli tarihi yerleri arasında bulunmaktadır.

 • Adres: Murat Nehri, Elazığ
 • Ziyaret saatleri: Gün boyu
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

Türbeler

4. Mansur Baba Türbesi

mansur baba türbesi

Burası neresi? 16. yüzyılda yapıldığı düşünülen Mansur Baba Türbesi, bazı kaynaklara göre Artuklular tarafından inşa edilmiştir. Artuklu mezarlarının yer aldığı düşünülen sekizgen planlı türbe iki kattan oluşmakta olup anıtsal bir yapıdır. Türbenin üst katı mescit ve alt katı mezar yeri olarak değerlendirilmektedir. Harput ilçesinde yer alan Mansur Baba Türbesi bölge halkının da sıklıkla ziyaret ettiği manevi ziyaret noktaları arasında bulunmaktadır.

Efsanesi; Rivayete göre Şahende isimli bir kadın bir rüya görür ve rüyasını dönemin manevi önderlerinden Beyzade Efendi’ye anlatır. Bunun üzerinde rüyanın geçtiği noktada kazı gerçekleştirilir ve kazıda kadın, erkek ve iki çocuğa ait ceset bulunur. Erkeğin cesedinin çürümemiş olduğu görülür ve durum Şeyhühislam’a bildirilir. Bunun üzerine cesetlerin olduğu yere bir türbe yapılması emredilir. Yapılan türbe sekizgen planda inşa edilmiştir.

 • Adres: Nizamettin Cd.,23350 Elâzığ Merkez/Elâzığ
 • Ziyaret saatleri: Gün boyu
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

5. Arap Cami ve Baba Türbesi

arap baba türbesi

Burası neresi? Selçuklu hükümdarlığı döneminde 1278 yılında Selçuklu hükümdarlarından Keyhüsrev tarafından inşa ettirildiği bilinen Arap Baba Mescidi ve Türbesi, kentin en önemli tarihi eserlerinden biridir. Selçuklu mimarisinin muazzam bir örneğini göreceğiniz türbenin alt kısmında mumyalanmış bir mezar bulunmaktadır. Elazığ halkı bu mezarı Arap Baba olarak tanımlamaktadır. Arap Baba, Selçuklu hükümdarlarından biri ve aynı zamanda dönemin önemli velilerinden biri olarak kabul edilmiştir.

Arap Baba’nın naaşının, ölümünün üzerinden 800 yıl geçmesine karşın bozulmadan günümüze kadar gelebildiği belirtilmektedir. Başının ise kesik bir şekilde yanında durduğu bilinmektedir. Bilim insanları ise naaşın mumyalanmadığı halde günümüze kadar sağlam bir şekilde ulaşabilmesinin sırrını araştırmaktadır. Naaş, yakın tarihe kadar açık bir şekilde görülebilmekteyken günümüzde sandukanın içinde ziyaretçilerini kabul etmektedir.

Efsanesi; Rivayete göre bölgede kuraklığın ve kıtlığın hakim olduğu yıllarda Selvi adlı yaşlı bir kadın rüyasında Arap Baba’nın başı kesilip bir dereye atılırsa yağmur yağacağını görür. Rüyayı bir çok kez gördükten sonra Arap Baba’nın başını gövdesinden ayırır ve kesik başı dereye atar. Sonra bir bakar ki yağmur yağmaya başlar.

 • Adres: Harput, Yakut sok., 23300 Merkez/Elâzığ Merkez/Elazığ
 • Ziyaret saatleri: Her gün 08.00-21.00
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

6. Üryan Baba Türbesi

üryan baba türbesi
Görsel Kaynak: evliyalar.net

Burası neresi? 15. yüzyıldan sonraki dönemde yaptırıldığı düşünülen Üryan Baba Türbesi, bir Kalenderi şeyhi olup Bizans mimarisinin etkisinde kalmış tarihi bir yapıdır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Kalenderilerin en önemlisi olarak gösterilen Üryan Baba öldükten sonra da adına bu türbe yaptırılmış, yapılan türbe de Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşmasında oldukça büyük bir rol oynamıştır. Bu önemli zat halk arasında “Tesbih Baba” olarak da anılmaktadır.

Türbe ve mescit olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Türbenin yapımında kesme taş kullanılmıştır. Zamanla yıpranan türbe, 2012 senesinde onarımdan geçmiştir. Yapı, “Tilki Kayaları” olarak bilinen kayalıkların üzerine inşa edilmiştir. Üryan Baba’ya ait olan sanduka, kapıdan girdikten sonra sağ tarafta ziyaret edilebilmektedir.

 • Adres: Harput, 23300 Elâzığ Merkez/Elazığ
 • Ziyaret saatleri: Gün boyu
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

7. Kazım Efendi Türbesi

kazım efendi türbesi

Burası neresi? 1894 yılında Harput’ta dünyaya gelen Kazım Efendi, bölgede yaşayan Nakşıbendi Tarikatı’nın son şeyhlerinden biri olması sebebiyle öldükten sonra adına türbe yaptırılma kararı alınmış. Bölge halkı için oldukça manevi bir değeri olan türbenin üzeri kubbeli farklı mimarisi de dikkat çeken yapılardan biri olmasını sağlamıştır.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Kazım Efendi’nin yakınları, türbenin şahsa ait bir alanda olduğunu belirtmesi üzerine ziyarete kapatma girişimlerinde bulunması gündem olmuştu. Son olarak aile yakınlarının türbesi tahrip etmesi de üzücü gelişmeler arasında yer almaktaydı.

 • Adres: 23350 Elâzığ Merkez/Elâzığ
 • Ziyaret saatleri: Gün boyu (Yaşanan son gelişmelerden sonra ziyaret edilemeyebilir)
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

Camiler

8. İzzet Paşa Cami

izzet paşa cami
Görsel Kaynak: kulturportali.gov.tr

Burası neresi? Elazığ merkezde eski hükümet konağının hemen karşısında  bulunan İzzet Paşa Camii, kentin en eski ibadethanelerinden biri olarak gösterilmektedir. 1866 yılında Osmanlı Valisi Hacı Ahmet İzzet Paşa tarafından yaptırılan cami, bazı tahribatlar gördükten sonra kullanılmayacak hale gelmiş.

1967 yılında ise caminin yıkılarak yeniden yapılma kararı alınmış. Kurulan vakfın gayretleriyle caminin inşası 1972 senesinde bitilerek cami ibadete ve ziyarete açılmıştır. 44×28.5 metre ebatlarında inşa edilen cami, arkada bir ve yanlarda iki revaktan oluşmaktadır. Caminin kubbesi 20 metre çapındadır. Camide 25 adet de küçük ebatta kubbe inşa edilmiştir. Caminin inşasında Osmanlı cami mimarisi örnek alınmış olup iki minare ve iki şerefe inşa edilmiştir.

Yeni inşa edilen cami de Osmanlı mimarisi tarzında, çift minareli ve çift şerefeli bir yapı olarak inşa edilmiş. İzzet Paşa Cami’nin bir diğer özelliği ise Türkiye’nin ilk asansörlü minaresine sahip camisi olması. Günümüzde Hacı İzzet Paşa Vakfı tarafından yönetilen yapı, şehrin Anıtsal Kültür Varlıkları arasında gösterilmektedir. Vakıf 1966 senesinden bu yana faaliyet göstermektedir.

Neden gitmeliyim? İzzet Paşa Camii, Elazığ’ın görülmeye değer camileri arasında yer almaktadır. En eski camilerden biri olmasının yanı sıra Türkiye’deki ilk asansörlü minareye sahip cami olması da camiyi özel kılan detaylardan biridir. Caminin alt katında bulunan 115 adet dükkan, burasını sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda ticari bir merkez olarak da değerli yapmaktadır ve bu dükkanlar çoğunlukla kuyum üzerine çalışmaktadır.

 • Adres: Gazi Cad.Merkez / Elazığ
 • Ziyaret saatleri: Gün boyu
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

9. Ulu Cami

elazığ ulu cami

Burası neresi? Elazığ’ın Harput İlçesinde bulunan cami, Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından yaptırılmıştır. Caminin net olarak inşa edildiği tarih bilinmemektedir ancak 1156-1157 tarihleri arasında yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Caminin inşa edildiği alan 2000 metrekareyi bulmaktadır.

Caminin minaresinin Pisa Kulesi’nden daha eğik olduğu yapılan araştırmalarla ortaya çıkmıştır. Minarenin geçmişte yaşananlar depremler nedeniyle bu şekilde eğildiği tahmin edilmektedir. Minaredeki eğimin 3 ile 7 derece arasında değiştiği tespit edilmiştir.

Anadolu’nun en eski camileri arasında sayılan Ulu Cami, halen ibadete açıktır. Zamanla yıpranan camide 1899, 1905, 1996 tarihlerinde çeşitli restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İnşası sırasında moloz taş ve tuğla kullanılmıştır. Dikdörtgen bir planla inşa edilmiştir.

Neden gitmeliyim? Anadolu’daki en eski Türk camilerinden biri olması Harput Camii’ni, Elazığ’daki tarihi yerler arasında önemli bir yere getirmektedir. Eğimli minaresi ise camiyi mimari açıdan oldukça ilgi çekici kılmaktadır.

 • Adres: Harput, 23300 Elâzığ Merkez/Elazığ
 • Ziyaret saatleri: Gün boyu
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

10. Kurşunlu Cami

elazığ kurşunlu cami
Görsel Kaynak: aa.com.tr

Burası neresi? Harput’taki Osmanlı cami mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Kurşunlu Cami, Elazığ camileri içinde zaman ayrılması gereken yapılar arasında bulunmaktadır. Cami, şehir merkezine sadece 10 dakikalık bir mesafede yer almaktadır. Kubbelerindeki kurşun detayından dolayı bu isimle anılan caminin 1738-1739 yılları arasında Çarsancak Beyi Osman Ağa tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir. Cami, dikdörtgen bir planla inşa edilmiştir. Minaresinin inşasında kesme taş tercih edilmiştir.

Neden gitmeliyim? Genel olarak etkileyici bir mimariye ve süslemeye sahip olan Kurşunlu Cami’nin hündekari tekniği ile yapılmış olan minberi çok ilgi görmektedir. Bu minber ülkemizdeki ahşap minberler içinde en eskilerinden biri olması nedeniyle de çok değerlidir. Tabi bu minberin esasen Harput Ulu Camii’nin bir parçası olmasına karşın güvenlik açısından buraya taşındığını belirtmemiz gerekiyor.

Caminin avlusunda bulunan ve 1,60 metre çapa sahip tarihi çınar ağacı, hem paratoner görevi görmesi hem de Osmanlı’nın sembollerinden biri olması nedeniyle camiye dair önemli detaylardan biri olarak kabul edilmektedir.

 • Adres: Harput, 23300 Elâzığ Merkez/Elazığ
 • Ziyaret saatleri: Gün boyu
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

Kiliseler

11. Meryem Ana Kilisesi

elazığ meryem ana kilisesi

Burası neresi? Dünya’nın en eski 2. kilisesi olarak bilinen Meryem Ana Kilisesi, Elazığ’ın en önemli ziyaret noktalarından biridir. İbadethane Kızıl Kilise, Yakubi Kilisesi veya Süryani Kilisesi olarak da anılmaktadır. 20×8 metre ebatlarında inşa edilmiştir. İçindeki taş tablete göre MS 179 yılında yapılan kilisede, her 15 Ağustos’ta Meryem Ana Günü’nde gelen ziyaretçilerle festival şeklinde kutlama gerçekleştirilmektedir. Bu festival “Üzüm Bayramı” olarak da anılmaktadır ve 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.

MS 1135, 1179 ve 1262 tarihlerinde onarımdan geçen kilise, sadece ülkemiz için değil dünya için çok önemli manevi yerlerden biridir. Kilisenin en son 2000 senesinde onarımdan geçtiği belirtilmektedir. Harput Kalesi’nin kuzeydoğu kısmında bulunan kilise, adeta kale ile bütünleşmiş gibi görünmektedir ancak günümüzde ne yazık ki gerekli bakım ve restorasyon çalışmalarından uzak kalmış, ilgi bekleyen bir yapı olarak durmaktadır.

 • Adres: Harput, 23300 Elâzığ Merkez/Elazığ
 • Ziyaret saatleri: 15 Ağustos Ayini sırasında açılmaktadır
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

Hamamlar

12. Hoca Hasan Hamamı

hoca hasan hamamı

Burası neresi? Restorasyon çalışmalarıyla güzelliği daha çok ortaya çıkarılan hamam, Osmanlı döneminden kalma bir eser olarak günümüze kadar gelmiştir ve halk buranın ismini kısaltarak “Hoca Hamamı” olarak da adlandırmıştır. Hamamın yapım yılı ve kim tarafından yapıldığına dair net bir bilgi bulunmamaktadır.

İki girişli olan hamamın kapılarından biri kubbeli iken diğerinin sade olduğu görülmektedir. Yapı soyunma, ılıklık ve yıkanma yerlerinden oluşmaktadır. Hamamın ılıklık kısmı ne yazık ki günümüze kadar ulaşamamıştır. Caminin günümüze ulaşan kısımları incelendiğinde yoğunluk olarak kesme taş kullanıldığı görülmektedir.

Neden gitmeliyim? Hoca Hasan hamamı, Osmanlı döneminden kalma Elazığ’da görülmesi gereken en önemli tarihi eserler arasında yer almaktadır. Buna karşın ilgisizlik nedeniyle unutulmuş bu önemli eser ne yazık ki hak ettiği değeri görememiştir. Bu nedenle burayı çok daha fazla ziyaretçinin görmesini ve böylelikle dikkat çekmesini temenni ediyoruz.

 • Adres: Harput, Ahmet Kabaklı Blv., 23350 Elâzığ Merkez/Elazığ
 • Ziyaret saatleri: Gün boyu
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

13. Cemşit (Cimşit) Bey Hamamı

Cemşit Bey Hamamı

Burası neresi? Cemşit Bey Hamamı, Sara Hatun Camii’nin yakınlarında bulunmaktadır. Klasik bir Osmanlı mimarisi anlayışı ile inşa edilmiştir. Osmanlı döneminde önem verilen hamam kültürünün bir yansımasıdır. 3. Selim döneminde sipahi Cemşit Bey tarafından yaptırılmıştır. Hamamın soyunma yeri kare planlı bir şekilde inşa edilmiştir ve üzeri kubbe ile örtülmüştür. Hamama giriş için iki kapısı mevcuttur.

Restore edildikten sonra hamam olarak kullanılamadı. Şu anda bir restaurant’ın bünyesinde ne yazık ki “depo” olarak kullanılmaktadır. Dilerseniz restorandan izin alarak bu tarihi hamamı ziyaret etme şansına sahip olabilirsiniz.

 • Adres: Harput, 23350 Elâzığ Merkez/Elazığ
 • Ziyaret saatleri: Gün boyu
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

Hanlar

14. Demirkapı Han

demirkapı hanı
Görsel Kaynak: kulturportali.gov.tr

Burası neresi? Alacakaya ilçesinin Çakmakkaya Köyü’nde yer alan yörenin tek tarihi eseri Demirkapı Han… 2 dönümlük bir arazi üzerinde yükselen hanın, 4. Murat tarafından Bağdat seferi sırasında, 1638 senesinde yaptırıldığı bilinmektedir. Hanın Bağdat üzerinden gelip Çakmakkaya Köyü’nden geçerek Karadeniz’e ulaşan kervanların konaklaması için yaptırıldığı biliniyor.

 • Adres: 23410 Çakmakkaya/Alacakaya/Elazığ
 • Ziyaret saatleri: Gün boyu
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

Müzeler

15. Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Elâzığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Burası neresi? Sıra dışı bir müze yapısına sahiptir. Şehrin tarihi, coğrafi ve kültür dokusuna dair izler barındırır. Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin içerisinde yer alan Elazığ Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi, 1982 yılında açılmıştır. Müze ilk olarak “Harput Müzesi” ismiyle 30 Nisan 1965 senesinde açılmıştır.

Müze içinde arkeolojik eserler ve sikke salonu, halı ve kilim galerisi ve etnografya bölümü olmak üzere 3 bölüm bulunmaktadır. Müze içinde 15 binin üzerinde arkeolojik eser, 5 binin üzerinde etnografik eser ve 10 binin üzerinde sikke bulunmaktadır. Bu eserlerden yaklaşık 2 bin tanesi sergi salonlarında sergilenmektedir.

Neden gitmeliyim? Elazığ ve çevresinde çıkarılan arkeolojik eserleri ve bölgenin kültürünü yansıtan etnografik unsurları yakından görmek için Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, görülmesi gereken önemli noktalar arasında bulunmaktadır.

 • Adres: Üniversite, 23200 Merkez/Elâzığ Merkez/Elazığ
 • Telefon: (0424) 241 11 30
 • Ziyaret saatleri: Pazartesi günleri dışında her gün 08.00-17.00 (Tadilat nedeniyle geçici olarak ziyarete kapalı)
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

16. Şefik Gül Kültür Evi

şefik gül kültür evi

Burası neresi? Elazığ’ın Harput ilçesinde yer alan eski bir konağın onarılarak günümüze kazandırılmasıyla açılan Şefik Gül Kültür Evi, kentin eski geleneksel mimarilerinden birinin günümüze yansımasıdır. 1830 yılından bugüne kadar gelen konak, restorasyon çalışmalarından geçtikten sonra Elazığ’ın kültürel ve geleneksel yaşantısını gözler önüne seren şekliyle ziyaretçilerini ağırlayan bir müze görevi görmektedir.

Ev, geçmişte “Keşkoğlu Meydanı” isimli noktada bulunmaktaydı. Evin ilk olarak Saraylı Muharrem Ağa’ya ait olduğu ve mirasçısı olan kızı Fatma Hanım tarafından 100 Osmanlı lirası karşılığında Mustafa Efendi’ye satıldığı bilinmektedir. Konak 3 katlı bir planla inşa edilmiştir ve Osmanlı dönemine dair sivil mimariye dair pek çok işareti binada görmek mümkün olmaktadır.

Kültür evi içerisinde o dönemin etnik mobilyalarından tutun da geleneksel dekorasyon malzemelerine ve mutfak eşyalarına kadar hemen her detayı bulabilmeniz mümkün. 2005 yılında Elazığ’ın ‘’Müze Evi’’ olarak ziyarete açılan kültür evi her yıl daha da fazla ziyaretçi ağırlıyor.

Neden gitmeliyim? Özel bir firmanın girişimi ile hayata geçirilen bu müze ev projesi, Elazığ’ın kültürel birikimini ve günlük yaşamını yakından görmek adına çok değerli ziyaret noktalarından biridir. Bu müze evi gezerken çok keyif alacağınızdan emin olabilirsiniz.

 • Adres: Harput, 23300 Elâzığ Merkez/Elazığ
 • Giriş Ücreti: Ücretsiz
 • Ziyaret Saatleri: Çarşamba ve Pazar günleri arası 08:00-16:00 saatlerinde hizmet vermektedir. ( Dini bayram günleri ilk 2 gün kapalıdır)
 • Yol tarifi al >

Çarşılar

17. Elazığ Kapalı Çarşı

Elazığ Çarşı

Burası neresi? Elazığ için önemli bir ticaret merkezidir ve 1928 senesinden bu yana Elazığ’ın en fazla tercih edilen yöresel pazarlarının başında gelmektedir. Yerel halkın yanı sıra turistlerin de uğrak mekanlarından biridir. Elazığ kültürünün bir yansıması olarak kabul edilen bu tarihi mekan 2013 yılında restore edildi. Çarşının toplamda 6 adet giriş ve çıkışı bulunmaktadır.

Neden gitmeliyim? Çarşıda bulabileceğiniz lezzetler arasında; orcik, tulum peyniri, badem şekeri, has Ağın leblebisi ve özel karışım baharatlar yer alıyor. Elazığ Kapalı Çarşısı’nda Elazığ mutfak kültürüne ait lezzetler bulabilirsiniz. Elazığ’da tatil yapmayı planlıyorsanız uğramanız gereken alışveriş noktasıdır. Keyifli alışverişler!

 • Adres: Çarşı, Ardıçoğlu Cd., 23100 Elâzığ Merkez/Elazığ
 • Ziyaret saatleri: Her gün 08.00-19.00
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

Çeşmeler

18. Üç Lüleli Çeşme

üç lüleli çeşme
Görsel Kaynak: kulturportali.gov.tr

Burası neresi? 1300’lü yıllardan günümüze kadar gelen Üç Lüleli Çeşme, Ağa Cami yakınında Harput Mahallesi girişinde yer almaktadır. Kesme taşlardan yuvarlak kemerli bir şekilde inşa edilen çeşmenin günümüze ulaşan bir adette kitabesi yer almaktadır ve kitabede çeşmenin 1324 yılında yapıldığı belirtilmektedir. Çeşmenin hemen üst kısmındaki ay ve yıldız motifi ise dikkat çekicidir.

 • Adres: Harput, 23350 Elâzığ Merkez/Elazığ
 • Ziyaret saatleri: Gün boyu
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

Anıtlar

19. Balak Gazi Anıtı

balak gazi anıtı

Burası neresi? 1964 yılında heykeltıraş Nurettin Orhan tarafından yapılan Balak Gazi Anıtı, Sultan Alparslan’ın kumandanlarından biri olan Artuk Bey’in torunu Behram Bey’in oğlu Balak Gazi için yaptırılmış. Kendisinin adı aslında Belek Gazi olup tam isminin “Nûrü’d Devle  Belek bin Behram Bin Artuk” olduğu bilinmektedir.

Neden gitmeliyim? Elazığ kültür turizminin önemli parçalarından biri olan anıt, tarihimizin kahramanlarından birinin ruhunu şad etmek üzere Harput girişine konmuştur ve şehre giren herkesin bu önemli anıtı görmesi bu sayede sağlanmıştır. Anıtın yanından muhteşem Elazığ manzarasını demli bir çay eşliğinde seyretmek ise burasını cazip kılan bir diğer detaydır.

 • Adres: Alayaprak, 23350 Merkez/Elâzığ Merkez/Elazığ
 • Ziyaret saatleri: Gün boyu
 • Giriş ücreti: Ücretsiz
 • Yol tarifi al >

Elazığ’ın tarihi yerleri listemize ek tavsiye gezi noktalarını aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.

“Elazığ’ın Tarihi Yerleri | 19 Farklı Tarihi Durak” üzerine 2 yorum

  • Merhaba Hakan bey

   İlginiz için öncelikle teşekkür ederiz , belirtmiş olduğunuz düzenlemeyi yaptık ve ziyaretcilerimiz bu önerinizden yararlanacaklardir.

   Tekrardan teşekkürler 🙂

   Yanıtla

Yorum yapın

Bizi Takip Edin