Nijer

Nijer, Batı Afrika'da, Nijer Nehri'nin adını taşıyan karayla çevrili bir ülkedir. Nijerya ve Benin güneyde, Mali ve Burkina Faso batıda, Libya ve Cezayir kuzeyde ve Çad doğuda sınırlar. Toplam alanı 1.270.000 kilometrekaredir ve Nijer'in yüzde 80'i Sahra Çölü tarafından kaplıdır. Nijer’in büyüklüğü Angola ve ABD’nin Teksas eyaletiyle karşılaştırılabilir. 22.919.867 milyondan fazla nüfusu çoğunlukla Müslüman olup güney ve batıda yaşamaktadır. Niamey ise ülkenin başkentidir. Çölleşme ve kuraklık çöl dışı yerleri tehdit ettiği Nijer’in temel geçim kaynakları, tarım ve uranyum cevheridir. Kötü eğitim sistemi, yoksulluk, karayla çevrili çöl arazisi, zayıf altyapı ve çevresel bozulma ülkenin gelişimini büyük ölçüde engellemektedir. Ülkenin etnik gruplarının geçmişten gelen çeşitliliği vardır. Nijer, bağımsızlıktan bu yana beş anayasa ve üç dönem askeri yönetim sisteminden geçirmiştir. Nüfusun büyük bir bölümü kırsal alanlarda yaşadığı için eğitim seviyesi oldukça düşüktür. Beş bin yıl önce, şimdi Nijer olan bölge verimli otlaklardı; vahşi yaşam resimleri ve savaş arabaları gibi kalıntılara istinaden ülke tarihinin Milattan Önce 10 binli yıllara dayandığı söylenebilir. 15. yüzyılda Songhai İmparatorluğu Nijer'i topraklarına kattı ve 1591'de çökmeden önce Agadez'e kadar ulaştı. Daha sonra Dendi Krallığı en güçlü olan bir dizi Songhai devleti kuruldu. Tuareg göçebeleri 13. yüzyılda büyük federasyonlarda güneye taşındı ve mevcut sakinleri yerinden etti. Bu Tuaregler kuzey Nijer'i yönetiyordu. 1956'daki Denizaşırı Reform Yasası bölgeleri yeniden düzenledi. Bu aynı zamanda daha fazla özyönetim sağladı. Nijer, 1958'de Beşinci Fransa Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra özerk bir yer haline gelerek 3 Ağustos 1960'ta da tam bağımsızlığını kazandı. Ülkenin en yüksek noktası 2.022 metre yüksekliğe sahip Mont Idoukal-n-Taghes’dir. Genelinde sıcak ve kuru bir subtropikal iklimin etkilerinin görüldüğü ülkenin çoğu kum tepeleri ile örtülüdür ve güneyde düz ovalar vardır. Ülkede toplamda yedi bölge ve bir başkent vardır. Bu bölgeler ise totalde 36 bölüme ayrılmıştır. Nijer’in dış politikası ılımlıdır ve Batı, İslam dünyası ve uyumsuz ülkelerle dosttur. Fransa ve Batı Afrika komşularıyla yakın bir ilişkisi bulunur. Afrika Birliği ve Wes Afrika Para Birliği'nin charter üyesi olan Nijer, Afrika'daki İş Hukukunun Uyumlaştırılması Örgütü (OHADA) ve İslam Konferansı Örgütü gibi diğer bölgesel gruplara aittir. Karayolu ağı 20.083 kilometreden fazla birincil ve ikincil yolu kapsamaktadır. Nijer’in hava taşımacılığı sektörü, pazarın serbestleştirilmesiyle birlikte yüzyılın başında yaşanan gerilemeden kurtulmuştur. Nijer, üç uluslararası hava terminali - Niamey, Agadez ve Zinder ve bir dizi daha küçük havalimanı da dahil olmak üzere altı büyük havaalanına sahiptir. Bununla birlikte, piyasa nispeten az gelişmiştir ve tesislerin yenilenmesi için finansman bir sorun olmaya devam etmektedir. Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havaalanı ülkenin ana havaalanıdır. Diğer havaalanları Agadez ve Zinder'e yakındır. Nijer, dünyanın en büyük uranyum yataklarından birine sahiptir, ancak geçimlik ürünler ve hayvancılık ekonominin önemli parçalarıdır. Yüksek nüfus artışı, kuraklık ve uranyum talebindeki düşüş ekonomiye büyük ölçüde zarar vermiştir.

SON EKLENENLER