Dünya turu gezilerine başladığım ilk günden itibaren sürekli olarak dile getirdiğim bir şey, dünyanın her yerinde farklı insanlar yaşar ve her yörenin insanlarının kendilerine göre kutsal gördükleri bazı değerler vardır. İslam’da insanların Allah’a inanması ve Peygamberlerine inanmaları, Hristiyanlarda İsa (a.s)’yı Tanrının oğlu olarak ifade etmeleri gibi. Avustralya’da da farklı bir inanç sistemi göze çarpan karelerden biridir.

Nabulwinjbulwinj
Nabulwinjbulwinj Duvar Resmi, Anbangbang Gallery

Avustralya, Aborjinlere ev sahipliği yapan bir ülkedir. Avustralya turumun ilk durağı olarak belirlediğim Kakadu National Park’a giderek burada biraz zaman geçirmek istedim. Doğrusu geldiğime pişman olmamıştım. Yine farklı bir inanç sistemi, kutsal görülen bir duvar ve duvarın üzerinde ilkokul çocuklarının çizebilecekleri basit resimler duruyordu. Yani bana göre böyleydi. Ancak bu duvarın üzerindeki resimler, Aborjinler için kutsal olarak kabul ediliyor.

Aborjinlerin daha önce yaşadıkları Kakadu National Park ve çevresi, bu gün hala kutsallığını koruyan bir özelliğe sahiptir. Duvar üzerinde çizilen resimlere dokunmak yasak burada. İnanca göre, bu resimler, tehlikeli ruhlar olarak kabul ediliyor. Nabulwinjbulwinj, Aborjinler inanışına göre bu kötü ruhlar, kadınları öldürüp daha sonra yediğine inanılıyor. Oldukça ilginç bir inanç sistemine sahip olduklarını söylememiz gerekiyor.

Güzel bir gezi olduğuna inandığım Kakadu National Park gezisinde gördüğüm bu ilginç inanış biçiminden sonra farklı bir yere gitmek üzere buradan ayrılmak durumundayım. Değişiklik aradığım için açıkçası burası beni çok da cezp etmemişti. Sadece inanç sistemi dikkatimi çekti demem yerinde olacaktır.